KEUZE STAD-TRAJECT APPM 115 O lympisch Vuur was in onze ogen een prachtig initiatief, vooral omdat het veel meer was dan alleen een project om de Spelen binnen te halen. Tijdens het Schipholdiner van de Kamer van Koophandel in oktober 2010 sprak (toen nog) prins Willem-Alexander daar duidelijke woorden over. “Het Olympisch Plan is een integraal masterplan dat gedragen wordt door alle sectoren van de samenleving en waaraan we ook als we de Spelen onverhoopt niet toegewezen zouden krijgen, toch een duidelijke meerwaarde kunnen ontlenen.” Het Olympisch Plan gaat over veel meer dan alleen sport, aldus de prins: “Ook over gezondheid en welzijn, ook over de economie en ruimtelijke ordening, over de organisatie van evenementen en over internationale media-aandacht.” Kortom: de missie van Olympisch Vuur was Nederland in de volle breedte – sociaal-maatschappelijk, economisch en ruimtelijk – in 2016 op Olympisch niveau te hebben. De Olympische en Paralympische Spelen van 2028 fungeerden als inspirerende stip op de horizon, het profijt (de legacy) zou naar voren worden gehaald. Het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen was een mogelijke uitkomst van dit proces. Wie kon daar nu iets op tegen hebben? Toch werd het initiatief in de kiem gesmoord. Hoe was dat mogelijk? Wij zien daarvoor drie hoofdredenen. Om te beginnen vertroebelde de aandacht voor financiën het zicht op de ‘inspirerende stip’. Al in een vroeg stadium wilden politiek en media duidelijkheid over de financiële onderbouwing van het plan de Spelen naar Nederland te halen. De financiele lading die het politieke en publieke debat daardoor kreeg, paste niet bij de doelen die Olympisch Vuur nastreefde. De nadruk kwam te liggen op de kosten en niet op de in deze fase nog moeilijk te kwantificeren opbrengsten. Al snel overheerste het beeld dat Olympisch Vuur zich alleen richtte op de organisatie van een sportfestijn dat geassocieerd wordt met hoge kosten en budgetoverschrijdingen. Geen blijde boodschap in tijden van crisis en bezuinigingen. Als je de eigenlijke doelen van Olympisch Vuur wilt verwezenlijken, dan moet je durven vérzien. De focus op financiën stond vérzien in de weg. VASTHOUDEN Nu we het toch over visie hebben: Durven we dat eigenlijk nog wel? Een wenkend toekomstperspectief genereert energie waarmee bergen verzet kunnen worden. De doelstellingen van Olympisch Vuur vergden de moed om te investeren in het heden, terwijl de vruchten pas in de toekomst geplukt kunnen worden. Zijn we niet te zeer gefocust op kortetermijngewin? Hebben we nu geen behoefte aan een visionair die het geloof en het lef heeft om een aantrekkelijk toekomst11.000 kinderen hebben zich aangemeld voor de Achmea High Five Challenge side events in het kader van het European Youth Olympic Festival Utrecht 2013 19102012 21102012 De TCS Amsterdam Marathon breekt met meer dan 37.000 deelnemers alle records. Er doen 15.500 buitenlandse lopers mee uit meer dan tachtig verschillende landen. Internationale atletiekunie IAAF beloont Amsterdam met het Gold Label Pagina 114

Pagina 116

Interactieve web spaarprogramma, deze relatiemagazine of magazine is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online zetten van eweekbladen.

Legacy 2028 Lees publicatie 20Home


You need flash player to view this online publication