116 OLYMPISCH VUUR 2028 THE LEGACY beeld te schetsen en mensen te mobiliseren? Die zegt: “Daar gaan we voor!” En die daar aan vast durft te houden, ook in economisch of politiek moeilijke tijden. Een derde verklaring voor het uitdoven van Olympisch Vuur is van procesmatige aard. In het verlengde van de brede doelstellingen lag ook het optuigen van een brede alliantie. De vier grote gemeenten (G4), NOC*NSF, het Rijk, IPO [Interprovinciaal Overleg, red.], VNG en vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en onderwijs waren daarin vertegenwoordigd. In totaal vormden twaalf partijen de Alliantie Olympisch Vuur. Het sterke punt was het brede draagvlak dat de alliantie nastreefde. Maar een dergelijk breed samenwerkingsverband herbergt ook het risico van interne discussies over verantwoordelijkheden en de koers. GEZAMENLIJKE AGENDA Het Keuze Stad-traject had tot taak een zorgvuldige afweging te maken tussen Amsterdam en Rotterdam als kandidaat-stad voor de Spelen van 2028. Per stad moesten de pro’s en contra’s geïnventariseerd worden, op basis waarvan de bestuurders van de twee steden gezamenlijk tot een standpunt konden komen. De belangen van Amsterdam en Rotterdam lagen lijnrecht tegenover elkaar. Hoe kon een keuze gemaakt worden waarin beide steden zich zouden kunnen vinden? De basis daarvoor lag in het werken vanuit de inhoud en het onderhouden van een constante dialoog. Door met beide steden en het Rijk nauwgezet de feiten bloot te leggen en standpunten te delen, werd constructief naar een eindresultaat toegewerkt. Dat ging met vallen en opstaan gepaard, maar partijen waren zich bewust van het gemeenschappelijk belang. Uitgebreid werd gesproken over welke stadskeuze zou leiden tot de grootste meerwaarde voor heel Nederland en welke keuze zou leiden tot de grootste winkans. Juist door het voeren van het gesprek ontstonden nieuwe invalshoeken. De steden zagen elkaars complementariteit en de gezamenlijke voorstellen wonnen aan kracht. Amsterdam als naamgevende stad en Rotterdam als partnerstad zouden samen met heel Nederland vorm gaan geven aan de Olympische en Paralympische Spelen van 2028. De gemeente Amsterdam sluit per 1 januari 2013 het Projectbureau Olympische Ambitie 29102012 Kabinet Rutte-II trekt zijn steun voor organisatie van de Olympische en Paralympische Spelen van 2028 in 31102012 Tijdens de ingelaste vergadering van de Council van Olympisch Vuur 2028 wordt de alliantie Olympisch Vuur 2028 opgeheven 04122012 Pagina 115

Pagina 117

Interactieve digi-relatiemagazine, deze publicatie of relatiemagazine is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online bladerbaar publiceren van web studiegidsen.

Legacy 2028 Lees publicatie 20Home


You need flash player to view this online publication