KEUZE STAD-TRAJECT APPM 117 Olympisch Vuur in het algemeen en het Keuze Stad-traject in het bijzonder heeft ons geleerd dat het gezamenlijk belang en het delen van de inhoudelijke drijfveren bindmiddelen zijn voor een goede samenwerking. De inhoud geeft uiteindelijk de antwoorden en de creatieve oplossingen. Formeer daarbij kleine en energieke ‘coalitions of the willing’: partijen die echt iets met de thema’s willen en kunnen. Betrek partners op basis van een gezamenlijke agenda, en alleen daar waar partijen toegevoegde waarde hebben. Creëer op die manier diverse coalities en allianties. Zorg daarbij voor een goede mix van publieke en private partijen en wetenschappelijke instellingen, want dan ontstaat een maximaal innovatief vermogen. Een voorbeeld is ‘De Verbinding’, een initiatief en aanbod van een marktcombinatie. Waar de overheid in eerste instantie het antwoord niet heeft op de opgave of waar twijfel leeft over voldoende financiële middelen, bundelen andere partijen hun krachten. Daarmee is initiatief genomen tot het ontwikkelen van een oplossing voor het verbinden van de snelwegen A8 en A9, waarmee realisatie wel haalbaar is binnen het beschikbare budget. Een initiatief dat door de gezamenlijke partijen verder gebracht kan worden. Een ander voorbeeld is ‘De Urbanisator’, een concept waarbij vastgoedeigenaren zich verenigen op gebiedsniveau. Daarmee willen zij gezamenlijk de kantorenleegstand aanpakken en herontwikkeling van gebieden op gang brengen. Ook hier wordt de samenwerking met betrokken overheden en andere maatschappelijke partijen gezocht. Een mooier en fitter Nederland door krachten te bundelen en samen naar creatieve oplossingen te zoeken. Werk daarbij programmatisch en verbind de ‘coalitions of the willing’ op landelijk niveau. Het gaat per slot van rekening om de Nederlandse structuurvisie. Hou het apolitiek en durf verder te kijken dan je (politieke) neus lang is. Geef ook burgers en ondernemers een plek in dit geheel: Stimuleer initiatieven van onderaf: voortkomend uit, gedragen door en vormgegeven door de samenleving zelf. In een tijd van burgerparticipatie, internet, crowdsourcing en nieuwe media zijn daartoe vele mogelijkheden. Schrijf prijsvragen uit voor inhoudelijke, maar ook procesmatige vraagstukken. Daarmee boor je de slagkracht van de samenleving aan, prikkel je de creativiteit, zowel bij de markt als de burger. Olympisch Vuur heeft geleid tot gezamenlijke agenda’s, heeft partijen bij elkaar gebracht, heeft samenwerking en nieuwe netwerken opgeleverd. Die gezamenlijk gegenereerde energie is er nog steeds. Laat we daarvan profiteren en alsnog samen werken aan een fitter Nederland onder het motto ‘Nederland Olympisch Fit’. In totaal bieden 232 van de 240 Amsterdamse basisscholen sportonderwijs aan via een vakleerkracht 2012 Afsluitende bijeenkomst van de alliantie Olympisch Vuur 2028 in het T-kwadraat in Tilburg 19042013 Pagina 116

Pagina 118

Scoor meer met een web winkel in uw maandbladen. Velen gingen u voor en publiceerden publicaties online.

Legacy 2028 Lees publicatie 20Home


You need flash player to view this online publication