LEVENSLOOP OLYMPISCH PLAN 2028 13 malig bestuurslid Ton Nelissen en Marcel Sturkenboom, op dat moment directeur Sport van NOC*NSF, een rondgang langs tal van prominenten, zoals de burgemeesters van de grote steden, politici en captains of industry. Ook deze ondervraagden denken in eerste instantie vooral terug aan de late jaren tachtig. Maar gaandeweg het gesprek is de teneur steevast: “Dit is interessant om verder te onderzoeken.” Het inspirerende idee is ook onderwerp tijdens een bijeenkomst bij Ivo Opstelten thuis, op dat moment burgemeester van Rotterdam. Aanwezig zijn een afvaardiging van NOC*NSF en de burgervaders van Amsterdam (Cohen), Utrecht (Brouwer) en Den Haag (Deetman). De G4 geven aan dat ze de Olympische plannen c.q. ideeën graag verder willen uitwerken. Zij zien de meerwaarde van het plan, met name ook vanuit infrastructureel en economisch perspectief. Het is voor de betrokkenen een zeer belangrijk moment, een veelbelovend startpunt. Het enthousiasme komt van de burgemeesters van de grote steden, waar de Spelen uiteindelijk georganiseerd moeten worden. Er is geen rivaliteit tussen Amsterdam, Rotterdam en de overige steden te bespeuren. Deetman is de enige die het niet ziet zitten; hij was in 1986 al tegen een Olympische kandidatuur voor 1992 en is dat nu nog steeds. Er ontstaat discussie: Gaat het Olympisch Plan over het organiseren van de Spelen of over het naar Olympisch niveau brengen van Nederland? NOC*NSF grijpt de Winterspelen in Turijn (2006) aan om in vier expertmeetings met een aantal vooraanstaande Nederlanders door te praten over het idee. Daar schuiven opnieuw Cohen en Opstelten aan, maar ook Paul Schnabel (Sociaal en Cultureel Planbureau), Alexander Rinnooy Kan (werkgeversorganisatie VNO-NCW), marktonderzoeker Maurice de Hond, voorzitters van sportbonden, Nederlandse IOC-leden en vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven. Degenen die op voorhand niet zo sportminded zijn, raken enthousiast door de inhoudelijke discussies. Ze worden aangestoken door de Olympische sfeer en zeggen: “Dit moeten we ook een keer in Nederland organiseren.” EEN GEZAMENLIJK DOEL De uitkomst van de gesprekken in Turijn is ook: “Als we dit in gang zetten, hebben Olympische Spelen in Amsterdam 02061921 IOC kent de organisatie van de Spelen in 1924 toe aan Parijs en als onderdeel van de deal de organisatie van 1928 aan Amsterdam 17051928 Pagina 12

Pagina 14

Voor kranten, online gidsen en flyers zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw artikelen.

Legacy 2028 Lees publicatie 20Home


You need flash player to view this online publication