14 OLYMPISCH VUUR 2028 THE LEGACY we eindelijk weer een gezamenlijk doel in Nederland.” Met nationale drama’s als de moorden op Pim Fortuyn (2002) en Theo van Gogh (2004) vers in het geheugen is er behoefte aan een project dat mensen kan binden. Menigeen laat zich ontvallen: “Ga hiermee door, want dit kan goed zijn voor het land.” De bijeenkomsten in Turijn vormen de blauwdruk van de later opgerichte Club van 28: een gremium dat fungeert als klankbord vanuit de samenleving voor NOC*NSF en later Olympisch Vuur. Consultancybureau McKinsey biedt aan om de Olympische ambities verder uit te werken. Onder andere toproeier Gerritjan Eggenkamp en McKinsey-directeur Wiebe Draaijer tekenen voor de inhoudelijke basis van het latere Olympisch Plan. McKinsey komt in zijn advies met een interessante metafoor: die van de beklimming van een berg. Als je een hoge bergtop wil bereiken, dan klim je iedere dag een stuk. Aan het eind van de dag sla je kamp op. Van daaruit beslis je: Gaan we morgen verder of keren we terug? Analoog aan de metafoor van de bergbeklimming is het idee om ook in het Olympisch Plan een aantal momenten te creëren waarop wordt vastgesteld: Waar staan we nu? Gaan we verder, en zo ja, hoe? Een cruciale conclusie uit het strategisch plan van McKinsey is dat op voorhand niet gezegd wordt: “We gaan voor de Spelen.” Eerst moet het plan stap voor stap worden uitgewerkt. Vervolgens wordt bekeken of Nederland op Olympisch niveau kan worden gebracht. En als dat lukt, komt een bid ter sprake. Deze aanpak kan rekenen op de instemming van velen. In het strategisch rapport van McKinsey worden zes bouwstenen geformuleerd: Topsport, Sportontwikkeling, Evenementen, Media-aandacht, Sportwaarden en Maatschappelijke betekenis van sport. In september 2006 wordt de adviesraad Club van 28 opgericht, en weer een maand later worden de Olympische plannen tijdens een landelijke bijeenkomst in Flevoland wereldkundig gemaakt. In Lelystad komen zo’n 150 mensen bijeen om erover van gedachten te wisselen. Nieuwe partijen, zoals vertegenwoordigers van de provincies en ook de pers, worden er aangestoken door het Olympisch vuur. David Portas, van het Londens organisatiecomité, vertelt dat zijn stad de Spelen van 2012 heeft toegewezen gekregen, omdat het evenement gebruikt zal worden om het land vooral op sociaalmaatschappelijk en economisch gebied vooruit te helpen. BREED DRAAGVLAK In 2007 worden de bouwstenen van het plan verder uitgewerkt. VWS, EZ en de G4 stellen middelen ter beschikking voor het opstellen Amsterdam stelt zich kandidaat voor de organisatie van de Olympische Spelen van 1952 Mei 1947 IOC kiest Helsinki als gaststad voor de Spelen van 1952 Juni 1947 Pagina 13

Pagina 15

Heeft u een clubmagazine, online publisher of digitale reisgidsen? Gebruik Online Touch: lesmateriaal naar een online publicatie converteren.

Legacy 2028 Lees publicatie 20Home


You need flash player to view this online publication