16 OLYMPISCH VUUR 2028 THE LEGACY “Heel veel mensen zijn aangestoken Erica Terpstra was van 2003 tot met 2010 voorzitter van NOC*NSF. In die hoedanigheid was zij nauw betrokken bij de vorming van de Olympische ambities, met de ondertekening van het Olympisch Charter door de alliantiepartners in 2009 als één van de hoogtepunten. “Ik kijk met verwondering en met spijt in het hart naar wat er met het Olympisch Plan 2028 gebeurd is. In eerste instantie begreep ik dat de ambities even op een laag pitje zouden worden gezet. Dat vond ik heel vanzelfsprekend, we zijn immers bezig de economische crisis aan te pakken. Maar dat het plan helemaal werd afgeblazen, dat vind ik zó zonde. Er zijn her en der in het land fantastische initiatieven van de grond gekomen. Als je echter als gemeente of provincie in tijden van crisis te horen krijgt ‘Vergeet dat Olympisch Plan maar’, dan vind ik het begrijpelijk dat je ermee stopt. Terwijl we in de fase zaten waarin de Spelen niet meer waren dan een stip aan de horizon. Het ging erom van Nederland een sterker, positiever land te maken, waarvan de inwoners verbonden worden door sport. Ik vind het ontzettend jammer dat dat soort initiatieven nu niet langer de impuls krijgt die het met het Olympisch vuur wel kreeg. Het glorieuze moment van de ondertekening van het Olympisch Charter, in juli 2009, waarbij de landelijke politiek, de vakbeweging, de werkgevers, provincies, gemeenten, noem maar op, zich achter de plannen schaarden, gaf al zó veel inspiratie. Het was echt een samenballing van energie, perspectief en verwachting. Ik vind het ontzettend jammer dat dat met één pennenstreek verloren is gegaan. Terwijl het niet nodig was, want de echte investeringen zouden we pas hoeven te doen als de crisis voorbij is. Dit besluit is zo definitief. Met name door de personele wisselingen die hebben plaatsgevonden, is een aantal kansen niet gegrepen. Ik denk dat de medewerkers van Olympisch Vuur de afgelopen jaren ontzettend hard gewerkt hebben en alles hebben geprobeerd wat ze konden doen. Buiten hun schuld is Olympisch Vuur toch wat onzichtbaar geweest. Er is te weinig De keuze van het IOC valt op Barcelona als organisator van de Olympische Spelen in 1992. Amsterdam houdt aan het bid wel de vervroegde afronding van de ring A10, woonwijk De Aker in Nieuw-Sloten, de Amsterdam ArenA en een sterk positief economisch klimaat over 28021986 17101987 Het bidbook voor 1992 wordt officieel aangeboden Pagina 15

Pagina 17

Scoor meer met een online shop in uw PDF-en. Velen gingen u voor en publiceerden catalogussen online.

Legacy 2028 Lees publicatie 20Home


You need flash player to view this online publication