18 OLYMPISCH VUUR 2028 THE LEGACY Tijdens de Olympische en Paralympische Spelen in Peking in 2008 worden opnieuw expertmeetings georganiseerd. NOC*NSF presenteert in het rapport Essentials van het Olympisch Plan 2028 de stand van zaken. Minister-president Jan Peter Balkenende toont zich in China tijdens een van de expertmeetings enthousiast over de Olympische ambities. Dat zijn positivisme niet voor de bühne is, blijkt niet lang daarna. In de troonrede van 2008 stelt koningin Beatrix dat het Olympisch Plan 2028 een bron van inspiratie kan zijn: “Goede gezondheid en sportbeoefening hangen nauw samen. De regering investeert daarom extra in de mogelijkheden van sport voor de jeugd en voor mensen met een handicap. Om talentvolle sporters beter te ondersteunen, komen er Centra voor Topsport en Onderwijs. Het Olympisch Plan 2028 kan bij dit alles een bron van inspiratie zijn die zowel de breedtesport als het topsportklimaat versterkt.” “Het Olympisch Plan 2028 kan een bron van inspiratie zijn die zowel de breedtesport als het topsportklimaat versterkt” Koningin Beatrix STARTSCHOT De expertmeetings, onderzoeken en het brede politieke draagvlak leiden ertoe dat de ambities ‘als vanzelf’ vaste vorm krijgen. Om het gehele proces verder vorm te geven wordt in december 2008 Gerben Eggink als kwartiermaker aangesteld. In mei 2009 vloeit uit al het voorwerk een eindrapport voort, met als titel Olympisch Plan 2028. Heel Nederland naar Olympisch niveau. Het plan kent ambities op acht terreinen: breedtesport en topsport (beide inclusief de gehandicaptensport), maatschappelijke effecten, welzijn, economie, ruimtelijke ordening, de organisatie van evenementen en media-aandacht. Tegelijkertijd rondt NOC*NSF het expertrapport Nederlandse sport naar Olympisch niveau af, waarin geschetst wordt welke doelen de Nederlandse sport wil bereiken met het Olympisch Plan. De kern van het rapport is de toptienambitie en het verhogen van de sportparticipatie naar 75 procent. Het rapport vormt daarmee de inspiratie voor de ambities uit de Sportagenda 2016. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van NOC*NSF in mei 2009 wordt het eindrapport gepresenteerd en het Olympisch Plan aangenomen. Olympische en Paralympische Spelen in Sydney zijn voor Nederland een groot succes. Eerste geluiden over Spelen in Nederland. Concept Nederland Sportland ziet het levenslicht 10062000 Met groot succes wordt in Nederland en België het EK voetbal georganiseerd. Speelsteden zijn Amsterdam, Rotterdam, Arnhem en Eindhoven. In de Rotterdamse Kuip wint Frankrijk de finale 15092000 Pagina 17

Pagina 19

Heeft u een whitepaper, issuu of online onderwijsmagazines? Gebruik Online Touch: spaarprogramma van pdf naar online converteren.

Legacy 2028 Lees publicatie 20Home


You need flash player to view this online publication