LEVENSLOOP OLYMPISCH PLAN 2028 19 In de zomer van 2009 spreekt het kabinet zijn officiële steun uit voor de Olympische ambities en maakt het er ruim 13 miljoen euro voor vrij. De brede maatschappelijke steun wordt vijf dagen later, op 8 juli 2009, tijdens een uniek moment geformaliseerd. Op het gemeentehuis van Den Haag ondertekenen de vertegenwoordigers van NOC*NSF, VWS, de provincies (IPO, Interprovinciaal Overleg), de burgemeesters van de G4, VNO-NCW en FNV, mede namens MKB Nederland, het Charter Olympisch Plan 2028. Daarmee is het startschot gegeven voor de opbouwfase van het ‘OP2028’, dat erop gericht is Nederland op Olympisch niveau te brengen. Er wordt een uitvoerend orgaan opgetuigd, het Program Office, de alliantiepartners worden verenigd in een Council en de Club van 28 dient als adviesraad. Ivo Opstelten – enthousiast vanaf het eerste uur – treedt aan als voorzitter en Gerben Eggink wordt interim-directeur van Olympisch Vuur. Het Program Office van Olympisch Vuur formuleert een roadmap richting 2016, een uitvoeringsplan. Daarin worden concrete indicatoren vastgesteld, om te beoordelen of Nederland op de acht geformuleerde ambities daadwerkelijk doorgroeit naar Olympisch niveau. En of Nederland uiteindelijk een bid zou kunnen uitbrengen. Een aantal ambities, zoals de toptienambitie en het verhogen van de sportparticipatie, is relatief snel meetbaar te maken. Voor een aantal andere ambities geldt dat niet. Om dat op ruimtelijk gebied toch zo goed mogelijk te doen, wordt het ontwerp van de Olympische Hoofdstructuur, een verkenning naar de maatschappelijke kosten en baten en het ontwerp van de SportLandKaart geïnitieerd. De evenementenambitie wordt vertaald naar een strategische evenementenkalender en er komt een modelaanpak voor de organisatie van dergelijke evenementen. Vervolgens denkt Olympisch Vuur na over de keuze voor de naamgevende stad: Amsterdam of Rotterdam. In 2010 vindt het eerste Olympisch Vuur Jaarcongres plaats. Prins Willem-Alexander spreekt bij die gelegenheid publiekelijk zijn Griekenland organiseert op uitstekende wijze de Olympische en Paralympische Spelen. Vergelijking met Nederland wordt snel gemaakt. Dat zou Nederland ook moeten kunnen 042003 13082004 Oprichting Rotterdam Sportsupport Pagina 18

Pagina 20

Interactieve ebrochure, deze uitgave of cursus is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het van pdf naar online converteren van digitale gidsen.

Legacy 2028 Lees publicatie 20Home


You need flash player to view this online publication