LEVENSLOOP OLYMPISCH PLAN 2028 21 mooi om waar te zijn?” zijn dat wij in Nederland de Olympische en Paralympische Spelen zouden mogen organiseren. Met de beelden van vooral Sydney en Athene nog op ons netvlies begrepen we al snel wat die Spelen voor een stad en een land zouden kunnen betekenen. Ons plan was om eerst van Nederland een echt sportland te maken dat zich op het gebied van sportdeelname en topsport kon meten met de beste drie landen van Europa. De voordelen daarvan waren evident: een economische, besparingen door sport op de kosten wegens inactiviteit, minder schoolverzuim, sociaal geïntegreerde bevolkingsgroepen en nationale trots. En dan, na 2016 zo dachten we bij NOC*NSF, kon de beslissing genomen worden of we een gooi zouden doen naar de Olympische en Paralympische Spelen van 2028. Ik heb in die tijd al wel eens mijn zorgen uitgesproken over het langetermijn karakter van het plan. Zou dat kunnen, meer dan twintig jaar de inspiratie vasthouden met de eerste tien jaar alleen maar een stip aan de horizon? Waar de vorige poging, voor de Spelen van 1992, strandde omdat we vanuit ‘stand’ een grote sprong probeerden te maken, droeg het OP 2028 het risico in zich dat we na zo’n lange aanloop onze energie kwijt zouden zijn. In 2008 en 2009 beleefde het plan hoogtijdagen. In september 2008 werd het in de troonrede genoemd. Daarna gaf in 2009 de ledenvergadering van NOC*NSF er een klap op en nam het kabinet-Balkenende het plan over. Maar belangrijker nog, overal in het land werden initiatieven gestart om aan het plan mee te werken. Het meest sprekende voorbeeld vind ik nog steeds de provincie Drenthe, waar 2028 gebruikt werd om “met sport in de volle breedte héél Drenthe in 2016 naar Olympisch niveau te brengen”. Wat er daarna allemaal is misgegaan, moeten anderen later nog maar eens beoordelen. De rust om tot 2016 alleen aan Nederland Sportland te bouwen. hebben we onszelf in ieder geval niet gegund. De stip aan de horizon werd te vaak naar voren gehaald en besproken alsof we aan de vooravond van de Spelen zelf stonden. Afijn, het kabinet heeft besloten en wij gaan nu niet bij de pakken neerzitten. We gaan gewoon door op de reeds lang geleden ingeslagen weg om iedereen in Nederland te laten genieten van het goede van de sport. En voor het organiseren van Olympische en Paralympische Spelen in Nederland hebben we de komende decennia nog tijd genoeg. Had ik terugkijkend dit alles willen missen? Nee, van z’n leven niet. Ik ben het geheel met Jacques Rogge eens die ooit eens over ons plan zei: “In Nederland zitten mensen met toekomstvisie uit totaal verschillende disciplines samen om de tafel. Zij ontwikkelen nieuwe ideeën om zaken te verwezenlijken. Daar profiteert het hele land van, zonder de Olympische ambitie was dat niet gebeurd.” André Bolhuis Voorzitter NOC*NSF Eerste bijeenkomst werkgroep ‘Olympische en Paralympische Spelen 2028’ 27052005 Rotterdam start het programma ‘Lekker Fit!’ in het basisonderwijs 092005 Pagina 20

Pagina 22

Voor spaarprogramma, online drukwerk en clubmagazines zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een web winkel in uw club bladen.

Legacy 2028 Lees publicatie 20Home


You need flash player to view this online publication