28 OLYMPISCH VUUR 2028 THE LEGACY aan het Olympisch Plan. Na enig gedoe over wie van de twee de naamstad moest worden, hebben we gekozen voor een partnerschap. Vanzelfsprekend zetten we dat door.” Z 01012008 Opening expositie ‘NL28 Olympisch vuur’ in het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam owel Amsterdam als Rotterdam heeft als sportstad een goed imago en een imposant track record. Ook beschikken ze allebei over een enorme organisatiekracht, goede sportstimuleringsprogramma’s en sportaccommodaties. Waar beide krachtpatsers elkaar vroeger nog wel eens wilden bevechten met hun wapens, zetten ze deze nu in voor een gezamenlijk resultaat. Eric van der Burg – wiens volledige titel wethouder Zorg en welzijn, Sport en Recreatie, Luchthaven, Personeel, Organisatie en Integriteit, Dienstverlening en Externe Betrekkingen en Dierenwelzijn is – trapt namens Amsterdam af door te stellen dat vanuit die vroegere tegenstelling beide partijen nader tot elkaar zijn gekomen. “De samenwerking met Rotterdam zie ik echt als een van de belangrijkste dingen die we hebben overgehouden Antoinette Laan, de Rotterdamse wethouder Sport en Recreatie, Kunst en Cultuur, luistert goedkeurend naar de aftrap van haar Amsterdamse collega. “In het ‘Keuze Stad-proces’ hebben beide steden elkaar beter leren kennen. Uit onderzoek kwam naar voren dat we elkaar aanvullen. Van dat feit maken we nu gebruik en dat moeten we in de toekomst blijven doen.” Op de vraag wat het Olympisch Plan Nederland gebracht heeft, antwoordt ze dan ook: “We hebben geleerd dat investeringen resultaat opleveren en dat samenwerken loont. Elke gemeente moet zorgen dat ze zichtbaar is, maar in plaats van het houden van een onderlinge beauty contest, dienen we de samenwerking te blijven zoeken. We zijn misschien een klein land, maar op die manier zijn we wel tot grote dingen in staat. Ook kan Nederland lering trekken uit het feit dat het resultaat heeft om sport in te zetten als katalysator voor een betere samenleving en dat je plannen en cijfers transparant moet behandelen en presenteren.” HOOGTEPUNT Amsterdam. Rotterdam. Ook apart van elkaar hebben ze de vruchten geplukt van de voorRob de Vries wordt bij het Ministerie van VWS aangesteld als programmamanager Rijksoverheid Olympisch Plan 2028. De programmamanager moet namens de rijksoverheid met onder meer NOC*NSF de diverse plannen uitwerken 31052008 Pagina 27

Pagina 29

Scoor meer met een online shop in uw brochures. Velen gingen u voor en publiceerden tijdschriften online.

Legacy 2028 Lees publicatie 20Home


You need flash player to view this online publication