TWEEGESPREK SPORT BLIJFT PRIORITEIT 31 toernooi, volgend jaar organiseren we het WK roeien, in 2015 is Amsterdam een van de speelsteden van het WK beachvolleybal en in 2016 zijn we dus gastheer van het EK atletiek.” Bij het noemen van het laatste resultaat maakt Van der Burg een korte rekensom. “Bij het coalitieakkoord 2010-2014 heeft de Amsterdamse gemeenteraad per jaar 2 miljoen euro voor de Olympische ambitie ter beschikking besteld. Daar komt 5 miljoen aan evenementengeld bij. Die 13 miljoen euro kunnen we, ook nu de Spelen niet in Amsterdam worden gehouden, wel blijven inzetten ten behoeve van de sport.” Eric van der Burg tijdens de Zesdaagse van Amsterdam, nadat hij de gouden Olympische hockeysters koninklijk had onderscheiden. ROTTERDAMSE WINST “Kenmerkend voor het Rotterdamse sportbeleid is de inzet van sport als doel én als middel om andere stedelijke opgaven te bereiken”, aldus Laan. Dat Rotterdam sport inzet als middel, komt duidelijk naar voren in het Uitvoeringsprogramma Sport 2011-2014, de uitwerking van de Sportnota Rotterdam 2016. “Samen met de maatschappelijke organisaties, de publieke en private partijen blijven we werken aan de ambities uit dit programma. De winst die de afgelopen periode op sportief, sociaalmaatschappelijk en ruimtelijk vlak en op het gebied van evenementen is behaald, is aanzienlijk.”’ “Het kabinet kiest niet voor de Spelen, dus steekt Amsterdam daar ook geen energie meer in” Eric van der Burg Laan wijst op het Sportplus-programma. “Deze samenwerking tussen de Rotterdamse sportverenigingen en organisaties in onder meer de zorg, welzijn of re-integratiesector werpt haar vruchten af. Doelgroepen die eerder niet actief waren bij een club, worden nu wel bereikt. Ook het programma Lekker Fit!, dat al op meer dan de helft van de Rotterdamse basisscholen draait, heeft zijn effect inmiddels bewezen.” 30 À 35 GROTE SPORTEVENEMENTEN Tijdens haar opsomming van resultaten benoemt Laan ook nog het opzetten van acht talentcentra en 21 schoolsportverenigingen (zie ook het interview met Gert-Jan Lammens). Al pratende over de geboekte Expertmeeting: Economische betekenis van Sport 17082008 18082008 07092008 Expertmeeting: In perspectief gehandicaptensport Expertmeeting: Innovatie FOTO: MERIJN SOETERS Pagina 30

Pagina 32

Scoor meer met een web winkel in uw flyers. Velen gingen u voor en publiceerden clubbladen online.

Legacy 2028 Lees publicatie 20Home


You need flash player to view this online publication