LOKAAL LEGACY VAN OLYMPISCH VUUR 57 “ Drenthe 2028 gaat niet om het binnenhalen van de Olympische en Paralympische Spelen”, neemt Hans Derks direct een mogelijk misverstand weg. “Het gaat om de maatschappelijke winst die we met sport kunnen behalen.” Met die gedachte schoven gemeenten, de provincie, maatschappelijke partners en bedrijven in Drenthe in 2009 bij elkaar aan tafel. Aanleiding was natuurlijk de wens – toen nog – om in 2028 de Spelen naar Nederland te halen. Drenthe dacht daar op eigen wijze aan te kunnen bijdragen en te kunnen aansluiten. Eerst nog onder de naam Drenthe 2028, sinds het afketsen van de Olympische ambitie als Drenthe Beweegt. Het leverde een programma op dat – in 2011 nog aangescherpt – terug te brengen is tot de volgende twee ambities. Allereerst: 75 procent van de mensen in Drenthe werkt aan gezondheid, vitaliteit en cohesie. En: 75 procent van de mensen buiten Drenthe associeert Drenthe met “Sport is per definitie discriminerend: het gaat om winnen” Hans Derks beweging en beleving. “Iedereen kent Drenthe als de provincie met mooie heide en veel ruimte”, zegt Derks. “Maar men denkt dat er in die ruimte niets gebeurt. Bewegen wordt steeds meer een trend, en daarin willen we ons profileren.” VERBINDENDE FACTOR De eerste ambitie heeft al op verschillende manier vorm gekregen. Zo heeft elke gemeente in Drenthe buurtsportcoaches of combinatiefunctionarissen en draait in elke gemeente het programma Positief Coachen. “Grollo heeft zich al in 2011 Olympisch Dorp genoemd. Het was het eerste dorp waar ruim 75 procent van de inwoners beweegt”, vertelt Derks. “Dan Tijdens de Olympische en Paralympische Spelen in Vancouver ondertekenen verschillende organisaties, waaronder de rijksoverheid, een convenant. Doel: honderd Goud op de Werkvloer-plekken 03022010 Rotterdam wordt aangewezen als gastheer van het WK squash van 2011. Het evenement wordt een pilotevenement om pr te genereren: Squash op de Dam 16022010 Pagina 56

Pagina 58

Voor drukwerk, online onderwijs catalogussen en catalogi zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw vakbladen.

Legacy 2028 Lees publicatie 20Home


You need flash player to view this online publication