62 OLYMPISCH VUUR 2028 THE LEGACY “ We hebben geen investeringen gedaan in het licht van de Olympische en Paralympische Spelen van 2028. Er is geen enkele weg of wijk aangelegd op basis van die plannen. Zover was het nog niet, aangezien we in 2016 pas een besluit zouden nemen over het wel of niet opstellen van een bid. De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan onderzoek, het bouwen van een sterke coalitie van partijen en het voor nieuwe partijen interessant maken om in te stappen. De opbrengst van het Olympisch Plan is dat we meer inzicht hebben gekregen in hoe Nederland kan omgaan met heel grote evenementen en hoe het die kan koppelen aan reguliere projecten. Die integrale manier van kijken heeft nieuwe inzichten opgeleverd.” De SportLandKaart bracht alle grootschalige en bovenregionale sportaccommodaties in beeld, dankzij de Olympische Hoofdstructuur weten we dat de Spelen in Nederland gehouden kunnen worden en uit de Verkenning Maatschappelijke Kosten en Baten (MKBA) bleek dat ze ons in het ergste geval tussen 3,0 en 3,8 miljard euro zouden gaan kosten. Liggen die documenten nu ergens onder in een la? “De SportLandKaart geeft de stand van het land weer en is dus elke dag nog van waarde voor bonden, gemeenten en provincies. Van de Olympische Hoofdstructuur en de MKBA worden niet zozeer de uitkomsten gebruikt, maar hebben we vooral geleerd van de manier van werken. Zo hebben we ten behoeve van de MKBA met elkaar niet alleen opnieuw integrale afwegingen leren monetariseren, maar moesten we ook bedenken hoe je een proces van kosten en baten berekenen kunt ontwikkelen dat elk jaar een beter inzicht geeft en waarbij je dit inzicht ook direct kunt benutten voor het ontwikkelproces. Zo hebben we langetermijnplanning kunnen koppelen aan kortetermijnafwegingen en vice versa. “De toekomst is niet afgeschaft met het schrappen van het Olympisch Plan” Henk Ovink De VARA zendt een speciale uitzending van Pauw & Witteman uit, die volledig in het teken staat van het Olympisch Plan 2028 30042010 Start van Topsportteam 2028, het team van topsporters die een succesvolle sportcarrière achter zich hebben en zich actief willen inzetten voor het realiseren van het Olympisch Plan 2028 30042010 FOTO: ANP PHOTO Pagina 61

Pagina 63

Voor flyers, online uitgaven en jaarverslagen zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een web winkel in uw club bladen.

Legacy 2028 Lees publicatie 20Home


You need flash player to view this online publication