64 OLYMPISCH VUUR 2028 THE LEGACY kuil bij ontwikkeling: als je bang bent dat iets slecht uitpakt, ga je dingen een beetje vaag houden. Tijdens dit traject hebben we geleerd om dat niet te doen. De grootste valkuil is angst, de beste aanpak is openheid. Een valkuil waar we deels in zijn gevallen, is dat we er ook te veel een belangenspel en een bestuurlijke aangelegenheid van hebben gemaakt. Daardoor werd het te abstract. Welke stad doen we? Doen we het wel of niet? Het idee was om in 2016 een helder besluit te nemen op basis van alle verzamelde informatie, maar toch is het door toedoen van alle partijen een te ingewikkeld verhaal geworden.” “Na het besluit in het regeerakkoord is het Olympisch draagvlak” Henk Ovink zaken. Over een weg die gezondheidsproblemen veroorzaakt bijvoorbeeld. Nu werkten we samen vanuit een positieve insteek. Gezondheid en sport, een gezonde samenleving en de ontwikkeling van ons land in ruimtelijke zin hebben echt veel met elkaar te maken.” vuur redelijk snel gedoofd. Dat zegt iets over het echte Van welke valkuil heeft u het meest geleerd? “We zaten continu in het spanningsveld tussen de extreme voorstanders en de extreme tegenstanders. Dat is heel lastig opereren, want voordat je het weet, ben je zelf ook heel erg voor of tegen. Dan is het zaak om de feiten zo helder mogelijk te blijven presenteren. De feiten van het onderzoek, de feiten van de resultaten, de feiten van de onzekerheden, de feiten van het proces. Angst is een grote valU geeft aan dat het belangrijk is om de feiten helder te presenteren. Juist toen de MKBA-cijfers op tafel kwamen, ontstond de felle discussie over de kosten van de organisatie van de Spelen. Had dat anders gemoeten? “We hebben de feiten gepresenteerd en duidelijk gewezen op de bandbreedte. Die kosten-batenanalyse kende heel veel posten die nog moesten worden ingevuld. De werkelijkheid is hartstikke ingewikkeld. Tegelijkertijd wil je keer op keer een discussie kunnen voeren of een besluit kunnen nemen op basis van een vereenvoudiging van die werkelijkheid. We hadden nog niet genoeg inzicht, maar zijn uiteindelijk toch gedwongen tot die vereenvoudiging. De bandbreedte verdween steeds meer naar de achtergrond.” Stichting Sport & Zaken wordt samenwerkingspartner van Olympisch Vuur 2028 en opent een loket voor organisaties die een bijdrage willen leveren aan de realisatie van het Olympisch Plan 2028 14072010 Stichting Topsport Overijssel verricht de officiële aftrap voor de Twentse inbreng in het Olympisch Plan 2028 09092010 Pagina 63

Pagina 65

Voor reclamefolders, online sportbladen en kranten zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een web winkel in uw gidsen.

Legacy 2028 Lees publicatie 20Home


You need flash player to view this online publication