OLYMPISCHE HOOFDSTRUCTUUR HENK OVINK OVER DE LEGACY 65 De Olympische ambitie heeft veel plannen, initiatieven en producten opgeleverd, onder meer op het snijvlak van sport, ruimte en economie. Deze legacy is op initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu door One-Architecture in samenwerking met het Open Ontwerpatelier 2028 bijeengebracht in het magazine Sport, Ruimte en Economie; Kansen voor Nederland. Hoofdpunten hieruit zijn door Matthijs Bouw gepresenteerd op de afsluitende bijeenkomst van Olympisch Vuur 2028. Het magazine laat zien welke kansen er liggen op dit snijvlak, zowel voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland als ook voor het Nederlandse bedrijfsleven in het buitenland. De samenstellers hopen dat de goede voorbeelden van hoe sport, ruimte en economie elkaar kunnen versterken, tot inspiratie leiden en navolging zullen krijgen. Wat was uw reactie op de val van het Olympisch Plan? “Het proces was heel inspirerend en de ontstane samenwerkingsverbanden hebben heel veel kennis opgeleverd. Waar het gaat om de ambitie, de partners en de aanpak vond ik het een goed idee, dus in die zin overviel het bericht me wel. Tegelijkertijd krijgen we elke dag te maken met onverwachte ontwikkelingen. De economie gaat nog niet hard vooruit en voor een bestendige toekomst moeten we nu voldoende bezuinigen. Met het regeerakkoord moesten we 6,4 miljard uit het Infrafonds halen – dat kwam harder binnen. Met het Oranjeakkoord hebben we wederom een korting voor de kiezen gekregen. Ik vond het een mooi idee, maar ik zie ook wat er in ons land moet gebeuren op het gebied van infrastructuur, veiligheid en kwaliteit en hoe ook daarop bezuinigd wordt. De toekomst is niet afgeschaft met het schrappen van het Olympisch Plan. We hebben een MIRT-programma [Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, RJV] dat gaat tot 2028, we hebben een Structuurvisie die zich richt op 2040 en een Deltaprogramma dat verder kijkt dan 2050. Mijn taak is om de nieuwe inzichten zo veel mogelijk te benutten voor de Start eerste schoolsportvereniging in het voortgezet onderwijs in Rotterdam-Zuid 27092010 30092010 In het conceptregeerakkoord van VVD en CDA wordt aangegeven dat Nederland toewerkt naar het bereiken van een Olympisch niveau, en daarbij de kandidatuur steunt voor de Olympische en Paralympische Spelen 2028 in Nederland Pagina 64

Pagina 66

Scoor meer met een e-commerce shop in uw presentaties. Velen gingen u voor en publiceerden boeken online.

Legacy 2028 Lees publicatie 20Home


You need flash player to view this online publication