OLYMPISCHE HOOFDSTRUCTUUR HENK OVINK OVER DE LEGACY 67 “Een geloofwaardige herstart van het Olympisch Plan kan eigenlijk alleen maar vanuit de samenleving komen” Henk Ovink bestaande processen. Die inzichten zijn niet voor niets geweest, daar ben ik van overtuigd. Ik had overigens verwacht dat de weerstand tegen het schrappen van het Olympisch Plan groter zou zijn. Na het besluit in het regeerakkoord is het Olympisch vuur redelijk snel gedoofd. Dat zegt iets over het echte draagvlak.” Wat merkt u op de werkvloer van het stopzetten van de Olympische ambitie? “We hadden bij Infrastructuur en Milieu een heel kleine, maar gedreven projectorganisatie. Die mensen hebben per 1 januari een andere opdracht. We ronden het netjes af door binnenkort met een evaluatie te komen en dan is het klaar.” Mocht de Olympische molen toch weer in gang worden gezet, kan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu dan à la minute weer meedraaien? “Ja en nee. Mocht dat het geval zijn, dan zit je natuurlijk met een gat in je proces. Dat valt op te lossen, maar daar moet je wel goed naar kijken. Mijn voornaamste punt van zorg is de geloofwaardigheid. Wie gelooft je als je roept dat je er weer vol voor gaat? Het kabinet zal dan een aantal besluiten moeten nemen die leiden tot voldoende vertrouwen bij de partners, want dat zijn de partijen die het eigenlijke werk moeten doen. De rijksoverheid faciliteert en investeert wel, maar slechts in beperkte mate. Een geloofwaardige herstart kan dus eigenlijk alleen maar vanuit de samenleving komen. Als bedrijfsleven, burgers, sporters en maatschappelijke organisaties de handen ineenslaan en de overheid overtuigen met een bid, dan heeft het kans van slagen. Een rijksinitiatief op dit gebied begint echter met veel achterstallig onderhoud in vertrouwen en relaties. De kans daarop acht ik dan ook niet zo groot.” Henk Ovink: “De grootste valkuil is angst, de beste aanpak is openheid.” Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje spreekt tijdens het zogenoemde Schipholdiner in Amsterdam. Hij noemt het Olympisch Plan 2028 “een integraal masterplan, waar Nederland beter van wordt” 11102010 Voorzitter van de Council Olympisch Plan 2028 Ivo Opstelten wordt beëdigd als minister van Veiligheid. Dit betekent het einde van zijn voorzitterschap. André Bolhuis, voorzitter van NOC*NSF, wordt tijdelijk aangesteld als plaatsvervangend voorzitter 14102010 FOTO: MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Pagina 66

Pagina 68

Scoor meer met een web winkel in uw publicaties. Velen gingen u voor en publiceerden vaktijdschriften online.

Legacy 2028 Lees publicatie 20Home


You need flash player to view this online publication