70 OLYMPISCH VUUR 2028 THE LEGACY en ondersteund bij diverse thema’s, zoals het bid, de lobby en het opzetten van de projectorganisatie. “ De evenementenambitie is vanaf de start van het Olympisch Plan een bijzondere ambitie geweest. Vanuit Olympisch Vuur brachten we partijen bij elkaar, maar op het gebied van evenementen had niemand de regie. Daarom kreeg het Program Office met een aparte VWS-subsidie de opdracht om een kennis- en expertisecentrum Evenementen op te zetten. Nederland was best goed in het organiseren van evenementen, maar we beseften dat we meer konden bereiken door kennis te bundelen en met elkaar te delen.” Op welke manier is dat gebeurd? “Allereerst noem ik de Modelaanpak Evenementen: een dynamische digitale kennisbank, waarin alle aanwezige kennis en informatie op het gebied van het verwerven, organiseren en evalueren van (sport)evenementen is gebundeld. De informatie is in de afgelopen drieënhalf jaar continu ververst en in totaal zijn zo’n 175 organisaties met de Modelaanpak gaan werken. Met het evenemententeam hebben we bonden en evenementenorganisatoren geadviseerd Een ander belangrijk uitvloeisel van de evenementenambitie is het Platform Evenementenmanagers: vier keer per jaar komen evenementenorganisatoren en gemeenten – inmiddels zo’n 45 man – in een informele setting bijeen om bij elkaar in de keuken te kijken en ervaringen uit te wisselen. Elke keer werken we een ander thema uit. Zo stond tijdens het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam de samenwerking tussen gemeenten en evenementenorganisatoren centraal. Verder zijn we in 2010 gekomen tot een Nationale Evenementenkalender, waarin de ambities van de bonden verwerkt zijn. “Het organiseren van een evenement is niet langer een doel op zich, maar een middel om andere zaken op sportief, economisch en maatschappelijk gebied te bewerkstelligen” Yvonne Tamminga Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen en Olympisch Vuur gaan samenwerken 14102010 Succesvol WK turnen in Rotterdam in een verbouwd en uitgebreid Ahoy Rotterdam 16102010 112010 De vier grootste gemeenten (G4) sluiten zich aan bij Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), een landelijk programma waarbij iedereen in stad, dorp of wijk zich inzet om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken Pagina 69

Pagina 71

Heeft u een reisgids, digi brochure of e-vakbladen? Gebruik Online Touch: artikel digitaal publiceren.

Legacy 2028 Lees publicatie 20Home


You need flash player to view this online publication