80 OLYMPISCH VUUR 2028 THE LEGACY Met name Rotterdam verdient een compliment: de Rotterdammers stonden er al jaren met een eigen stand, maar zagen direct het nut en de noodzaak van samenwerking. De kracht van ‘samen’ kwam tijdens SportAccord enorm goed tot uitdrukking. Vooraf spraken we af wie met welke intentie achter welke bestuurders aan zou gaan, ter plekke stonden we schouder aan schouder Holland te verkopen en in de nazorg werd er ook weer gecoördineerd aan aftersales gedaan. Als iets succesvol is, is het vaak ontzettend moeilijk om aan te geven waardoor dat komt. Er zijn natuurlijk wel enkele mooie evenementen naar Nederland gehaald. Ongetwijfeld heeft de getoonde slagkracht en saamhorigheid tijdens SportAccord hierin een rol gespeeld.” KRITISCHE NOOT “Holland Moves had nog veel meer potentie. Er zaten nog heel wat plannen in de pijplijn, maar die zijn nooit tot wasdom gekomen. Daar was via de rijksoverheid financiële support vanuit Olympisch Vuur voor nodig en die hebben we niet voldoende gekregen. Dat is ook wel mijn kritische noot: het is ons gelukt om de steden in één kruiwagen te houden en geweldige initiatieven te ontplooien, maar ik heb nooit de volledige erkenning vanuit de rijksoverheid gevoeld. Met meer financiële middelen hadden we nog meer kunnen betekenen. Een gemiste kans.” “Vooraf spraken we af wie achter welke bestuurders aan zou gaan, ter plekke stonden we schouder aan schouder Holland te verkopen en in de nazorg werd gecoördineerd aan aftersales gedaan” Jos Vranken BETREURENSWAARDIG “De Olympische ambitie genereerde evenementen en daarmee economische impact en een mooi platform om de spotlights extra op Nederland te plaatsen. Zo’n ambitie doet in mijn beleving ook veel voor de trots van een land, de saamhorigheid. Ze gold voor de langere termijn. Het feit dat het kabinet afstand heeft gedaan van de ambitie om de Olympische en Paralympische Spelen naar Nederland te halen, betekent dat we in dit land niet in staat zijn geweest om over kortetermijncycli en -issues heen te stappen. Dat vind ik betreurenswaardig.” LIGHT-VERSIE “Het merk Holland Moves bestaat nog. Ondanks het uiteenvallen van Olympisch Vuur Rotterdam ondertekent een convenant met vijftien organisaties als Unilever, Nutricia, Zilveren Kruis Achmea en schoolbesturen voor samenwerking in het programma Lekker Fit! Inmiddels gebruiken 275.000 leerlingen in heel Nederland het lespakket. 25032011 OeverZaaijer architectuur en stedebouw bekijkt samen met overheden, bedrijven en onderzoekers de mogelijkheden voor een drijvend Olympisch Dorp 14042011 Pagina 79

Pagina 81

Interactieve digi-whitepaper, deze pdf of mailing is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het van pdf naar digitaal converteren van online catalogi.

Legacy 2028 Lees publicatie 20Home


You need flash player to view this online publication