94 OLYMPISCH VUUR 2028 THE LEGACY op dit vlak alles bij het oude had gelaten, er geen storm van protest was gekomen. Er was simpelweg geen noodzaak om de Olympische ambitie te schrappen.” GEZONDE LEEROMGEVING Omdat hij namens het onderwijsveld de Olympische weg slechts twee jaar actief bewandeld heeft, vindt Van Zijl het moeilijk om de zegeningen te tellen. “Het minste wat we kunnen doen, is de begeestering en het enthousiasme meenemen naar de lopende sportprogramma’s in het onderwijsveld. Daarbij zijn we wel afhankelijk van de gemeentes, die misschien iets harder zouden hebben gelopen met die Olympische kandidatuur in het achterhoofd. Kijk je naar resultaten, dan zie je dat er op de scholen veel meer aandacht is voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl. We hadden de ambitie dat uiteindelijk elke school een eigen topsportbureau zou hebben en momenteel is dat het geval bij een derde van alle scholen. Deze ambitie wordt voortgezet, net als de andere ambities uit de in 2010 uitgebrachte Olympische waaier Het mbo als fakkeldrager.” Hij wijst op het Platform Bewegen en Sport mbo, dat sinds eind 2012 de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl uitvoert. Hiermee stimuleert het scholen zich te richten op een gezonde leeromgeving. “Aan alles merken we dat de scholen gemotiveerd blijven. Ook zonder de Spelen in het vooruitzicht.” MEER DAN EEN GELEGENHEIDSAGENDA Van Zijl, die de ambitie uitspreekt om in de toekomst de World Skills – het WK voor beroepen – naar Nederland te halen, ziet het niet gebeuren dat er een nieuwe Olympische stip aan de horizon wordt gezet. “Door Olympisch Vuur hebben we een enorme impuls gekregen en van die begeestering houden we iets vast, laat daar geen twijfel over bestaan. Voor ons was en is het meer dan een gelegenheidsagenda, hoewel we nu wel iets andere prioriteiten zullen moeten gaan stellen.” De ministers van VWS en VROM sturen een brief naar de Tweede Kamer over de Olympische Hoofdstructuur en de Verkenning Maatschappelijk Kosten en Baten. Belangrijkste lessen zijn dat het kan in Nederland (OHS) en dat de kosten redelijk goed in beeld te brengen zijn, maar de maatschappelijke en economische baten nog niet (VMKB). Nadere uitwerking en onderzoek is nodig 10112011 Kabinet stuurt Beleidsbrief Sport: sport- en beweegbeleid combineren met gezondheidsbeleid en preventie 14112011 Pagina 93

Pagina 95

Interactieve ekrant, deze flyer of presentatie is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het naar een online publicatie omzetten van web nieuwsbrieven.

Legacy 2028 Lees publicatie 20Home


You need flash player to view this online publication