54 | Beleidsbrief sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gestart met een studie naar de mogelijke ruimtelijke inpassing van de Olympische Spelen in Nederland. Een samenvatting van dit verkennende onderzoek werd in 2011 gepubliceerd onder de titel ‘Ontwerpen aan de Olympische hoofdstructuur’. Daarnaast wordt, onder de coördinatie van het ministerie van VWS, momenteel een studie uitgevoerd naar de maatschappelijke kosten en baten van het organiseren van de Olympische Spelen in Nederland. Beide studies hebben een verkennend karakter en zullen verder richting geven aan de discussie hoe de Spelen ingepast kunnen worden in Nederland. Aan de Spelen is altijd de naam van een stad verbonden. Het zwaartepunt van het programma zal liggen in die stad c.q. stedelijke regio. Amsterdam en Rotterdam hebben beide aangegeven naamdrager te willen zijn. Deze stedelijke regio’s binnen de Randstad zijn als enige geschikt om de kern van de Spelen te accommoderen. Dit vanwege de bestaande voorzieningen op het gebied van sport, hotelaccommodaties, infrastructuur, de investeringsbereidheid van verschillende (publieke en private) partijen en het benodigde draagvlak voor aanvullende voorzieningen. Tegelijk is duidelijk dat het schaalniveau van de Nederlandse steden te klein is om de Spelen alleen te kunnen organiseren. Een belangrijk deel van het Olympisch programma zal buiten de potentiële kandidaatstad (of zelfs buiten de Randstad) een plek moeten krijgen. Dat is ook de kans om de Spelen een evenement voor heel Nederland te laten zijn. Het kabinet wil deze kabinetsperiode helderheid creëren over welke stad als naamdrager kan fungeren voor een bid. De keuze van de stad is een keuze van de Alliantie Olympisch Vuur en daarmee een gezamenlijke keuze van de sportsector, de sociale partners en de (lokale) overheden. Pagina 53

Pagina 55

Interactieve web webshop, deze mailing of uitgave is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het van pdf naar online converteren van digi spaarprogramma.

E-zine Beleidsbrief sport VWS Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication