Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beleidsbrief sport | 63 In het Sectorplan sportonderzoek en -onderwijs hebben universiteiten, hogescholen, kennisinstituten en de sportsector benoemd wat er nodig is om een stevig fundament te leggen onder het Olympisch Plan 2028.24 Hierin is allereerst de behoefte aan onderzoek expliciet gemaakt op het gebied van bewegen, meedoen, presteren, ruimte en economie. Daarnaast hebben de instellingen benoemd welke (nieuwe) onderwijsopleidingen nodig zijn om professionals voor de toekomst te kunnen leveren. Voor de invulling van het sectorplan is een belangrijke vervolgstap het uitvoeren van een door het kabinet gefaciliteerde stakeholdersanalyse, waarbij nauwgezet wordt bezien welke partners vanuit 1e, 2e en 3e geldstroom in de uitvoering van het sectorplan willen investeren. De vanuit de sport en kennissector ingestelde stuurgroep voor het sectorplan zal zich verder buigen over de borging van kennis op universiteiten en hogescholen (leerstoelen, lectoraten), het zorgen voor een goede kennistransfer vanuit het hoger onderwijs naar het veld (academische werkplaatsen, embedded scientists, fieldlabs) en bestaande en nieuwe opleidingen in de sport. Met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en ZonMw wordt verkend of het mogelijk is om een integraal sportonderzoeksprogramma te ontwikkelen met inzet van de 2e geldstroom. In dit programma ligt de nadruk op onderzoek waarbij wetenschappelijke excellentie en maatschappelijke relevantie worden gecombineerd. VWS zal het onderzoeksprogramma, dat vanaf 2012 in werking zou kunnen treden, (mede) financieren. Daarnaast is het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gevraagd om in samenwerking met andere kennisinstituten te adviseren hoe de monitoring kan worden verbeterd. 24 N. van Veldhoven en L. van Vucht Thijssen (red.). Fundament onder de Olympische ambities, Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016. Arnhem: NOC*NSF, 2011. Het sectorplan borduurt voort op de Kennisagenda Sport 2011-2016. Voor die kennisagenda hebben het Mulier Instituut en ZonMw de actuele vraag en het aanbod van sportonderzoek bijeengebracht. (K. Breedveld e.a. Kennisagenda Sport 2011-2016. ‘s-Hertogenbosch/Den Haag: W.J.H. Mulier Instituut/Bureau Maat, 2010). Pagina 62

Preventie van overtraining bij sporters door gebruik van logboek

Heeft u een mailing, onlinekat of e-rapporten? Gebruik Online Touch: onderzoeksrapport van papier naar digitaal converteren.

E-zine Beleidsbrief sport VWS Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication