Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beleidsbrief sport | 7 Met deze beleidsbrief schetst het kabinet de hoofdlijnen van het sport- en beweegbeleid voor de komende kabinetsperiode. Met de brief wordt nadere invulling gegeven aan de Olympische ambitie van Nederland. De Beleidsbrief Sport is toegezegd tijdens het Wetgevingsoverleg Sport van 29 november 2010. 2011 is een overgangsjaar. Een aantal succesvolle programma’s dat is ingezet in de periode 2006-2010 loopt nog door. Maar daarnaast benut het kabinet dit jaar om een aantal nieuwe acties met partners uit te werken. De wijze waarop deze acties tot uitvoering kunnen worden gebracht, is voor een belangrijk deel afhankelijk van het totale financiële kader voor de sport, inclusief de extra opbrengsten uit de kansspelen.1 In het sportartikel van de VWS-begroting 2012, dat op Prinsjesdag 2011 wordt gepresenteerd, wordt hierover meer duidelijkheid gegeven. 1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2010-2011, 24557 nr. 124. Pagina 6

Pagina 8

Interactieve internet webshop, deze brochure of tijdschrift is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal op uw website plaatsen van digi-onderwijsmagazines.

E-zine Beleidsbrief sport VWS Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication