Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beleidsbrief sport | 73 De middelen voor Sport en bewegen in de buurt worden ingezet voor het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ (€ 4 miljoen in 2011 en € 4,4 miljoen in 2012) en voor het realiseren van vraaggericht sport- en beweegaanbod en het stimuleren van particuliere initiatieven in de buurt (totaal € 6 miljoen per jaar). Daarnaast zet het kabinet in op sportloketten bij revalidatiecentra, waarbij ook aandacht zal zijn voor talentherkenning (€ 0,5 miljoen per jaar). De middelen voor Uitblinken in sport worden ingezet voor CTO’s gericht op het verbeteren van de aansluiting met het onderwijs en op het verbeteren van de sportmedische begeleiding (€ 1,3 miljoen in 2011 en € 1,5 miljoen in 2012) en voor het actualiseren van de Stipendiumregeling (respectievelijk € 1,5 en € 2 miljoen). De middelen voor Kennis als fundament (€ 0,5 miljoen per jaar) worden onder andere ingezet voor het sectorplan. Ten slotte worden de middelen voor de Olympische ambitie (€ 2 miljoen in 2012) onder andere ingezet voor ondersteuning van het Program Office en verkennende studies voor een mogelijk bid voor de Olympische Spelen in Nederland. Toekomstige inzet van middelen Met name op het terrein van Sport en bewegen in de buurt en van Uitblinken in sport wil het kabinet de middelen meer bundelen in een beperkt aantal programma’s. Hoe de verdeling van middelen er in 2012 en volgende jaren precies uit gaat zien kan op dit moment nog niet worden aangeven. Hier wordt verdere uitwerking aan gegeven in de Ontwerpbegroting 2012 van VWS. Pagina 72

Pagina 74

Heeft u een uitgave, modernmedia of digi edities? Gebruik Online Touch: magazine bladerbaar maken.

E-zine Beleidsbrief sport VWS Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication