n n NOC*NSF, maar van de sport” n N n meer geld geïnvesteerd en er wordt steeds scherper gefocust op een beperkt aantal sporten.” Een tweede trend is de toenemende prestatiedichtheid. “Doordat er steeds meer landen meedoen, worden de verschillen aan de top steeds kleiner. Wil je blijven meetellen, dan moet je steeds meer investeren. Onze atleten moeten nog beter gemaakt worden: door meer te trainen, meer begeleiding en betere programma’s.” Focus Meer geld voor topsport komt er niet, meer focus wel. Automatisch betekent dat ook dat veelbelovende programma’s dan meer geld kunnen krijgen. “We kunnen alleen meedingen naar een top 10-positie als we focussen op sporten waarmee we nu of in de toekomst echt kans hebben op medailles. Tijdens de vorige beleidsperiode keken we daarvoor alleen naar de prestaties in het verleden. Nu kijken we duidelijk ook naar het medailleperspectief voor de toekomst.” Dat is één belangrijk criterium voor fi nanciering. Een tweede nieuw criterium is dat topsporters hun sport voltijd moeten beoefenen. “Topsport doe je er niet even bij. Ten derde moet een bond zelf ook commitment tonen en geld investeren in zijn topsportprogramma.” Ofschoon ook het belang van de andere focuscriteria niet onderschat mag worden, zijn dit de drie belangrijkste criteria voor toewijzing van fi nanciering. Maatwerk Daarvoor dienen bonden een investeringsplan in. Dat plan moet voldoen aan harde criteria, maar de uiteindelijke beslissing over fi nanciering ligt bij Jeroen Bijl en de Technisch Directeur. Het lijkt geen gemakkelijke taak. “Het is misschien ingewikkelder dan voorheen, omdat we soms harde keuzes moeten maken en ons niet meer kunnen laten leiden door modellen. Dat kan weleens zuur zijn voor sommige sporten. Maar het geld is nu eenmaal beperkt en als je keuzes maakt zijn dat de onvermijdelijke gevolgen.” Jeroen Bijl bekijkt het echter vooral positief: “We kunnen nu veel meer sturen op behoeften en kansen dan vroeger. We kijken realistisch naar wat nodig is en leveren maatwerk.” Dat moet de Nederlandse topsport dichter bij de top 10 brengen. “Misschien lukt het nog niet in 2012, maar in 2016 komen we denk ik dicht in de buurt.” SPORTAGENDA 2016 | 15 Pagina 14

Pagina 16

Interactieve digi-krant, deze tijdschrift of catalogus is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online zetten van e-uitgaves.

E-zine Sportagenda 2016 | Topsport Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication