UITGANGSPUNTEN FOCUSSEN Erkenning leidt niet automatisch tot fi nanciering. Er zijn drie belangrijke uitgangspunten bij de stap focussen: • topsport is een vak, dat professioneel en fulltime beoefend wordt; • prestaties worden beloond; • topsport vraagt commitment en kwaliteit van de bond. Stap 2: Focussen Erkenning leidt niet automatisch tot fi nanciering. Om voor fi nanciering in aanmerking te komen moeten programma’s van erkende disciplines voldoen aan drie algemene focuscriteria. Willen programma’s een bijdrage leveren aan de Top 10-ambitie, dan gelden daarnaast nog specifi eke Top 10-focuscriteria. Algemene focuscriteria Om voor fi nanciering in aanmerking te komen moet het programma van een erkende discipline minimaal voldoen aan de volgende criteria: Parttime Presteren Commitment van de bond • de omvang van het programma is minimaal 125 dagen (parttime)1; • het programma presteert op WK’s en/of de Olympische of Paralympische Spelen; • de bond fi nanciert een deel van de totale kosten van het programma uit eigen middelen. Top 10-focuscriteria Naast deze criteria zijn er specifi eke Top 10-focuscriteria. Programma’s die aan die criteria voldoen, leveren een bijdrage aan de Top 10-ambitie. De Top 10-focuscriteria zijn: Fulltime Presteren Commitment van de bond Overige Top 10-focuscriteria • de omvang van het programma is minimaal 250 dagen (fulltime programma)2; • het programma maakt een reële kans op podiumplaatsen tijdens WK’s en Olympische of Paralympische Spelen; • de bond fi nanciert een deel van de totale kosten van het programma uit eigen middelen; • het programma staat onder centrale regie van de bond; • het programma staat onder leiding van een (fulltime) technisch directeur met mandaat binnen de bond; • het programma wordt aangestuurd door een fulltime coach onder verantwoordelijkheid van de bond; • er is sprake van een fulltime talentontwikkelingsprogramma in een CTO-setting of in een centrale structuur onder regie van de bond. 1. Voor teamsportprogramma’s geldt dat minimaal 90 van de 125 dagen onder regie van de bond vallen. De overige dagen moeten door het clubprogramma ingevuld worden. 2. Voor teamsportprogramma’s geldt dat minimaal 90 van de 250 dagen onder regie van de bond vallen. De overige dagen moeten door het clubprogramma ingevuld worden. SPORTAGENDA 2016 | 21 Pagina 20

Pagina 22

Voor vakbladen, online kranten en onderwijs catalogussen zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw nieuwsbrieven.

E-zine Sportagenda 2016 | Topsport Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication