Wetenschappelijke Ondersteuning Topsport Doelstelling: een structurele verankering van wetenschappelijke ondersteuning en innovatie Hoewel alle topcoaches zullen erkennen dat wetenschappelijke kennis en innovatie tegenwoordig voorwaarden zijn voor topprestaties, weten ze vaak niet hoe ze die succesvol kunnen inzetten. Ook de middelen daarvoor ontbreken veelal. Om te bepalen wat relevant is en wat werkt, heeft de coach hoogwaardige ondersteuning nodig. Belangrijk is dat wetenschappelijke kennis beter toepasbaar wordt gemaakt en dat de topsport zelf gerichter gaat vragen naar wetenschappelijke ondersteuning. De afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet met de aanstelling van een prestatiemanager Wetenschappelijke Ondersteuning Topsport (WOT) en een intensivering van de samenwerking met InnoSportNL en het bedrijfsleven. Tevens is de sport contacten aangegaan met een groot aantal kennisinstellingen en zijn de eerste praktisch ingestelde wetenschappers binnen topsportprogramma’s aan de slag gegaan. Wat gaan we doen? Het wetenschappelijk informatiecentrum Topsport Topics wordt verder uitgebouwd. Dit expertisecentrum verschaft wetenschappelijk getinte voorlichting aan coaches en heeft tevens een helpdesk. Verder gaan er in alle topsportprogramma’s die van belang zijn voor de Top 10-ambitie embedded scientists aan de slag. Zowel Topsport Topics als de embedded scientist krijgen op termijn een plaats binnen een nieuw op te richten sportwetenschappelijk instituut (NeSSI: Netherlands Sports Science Institute), dat door de sport met enthousiasme wordt verwelkomd. De sport zet daarnaast in op een verdere integratie en bemensing van InnoSportLabs binnen een select aantal topsportprogramma’s en er komt een nieuw fieldlab op Papendal gericht op sporttakoverstijgende thema’s. Ten slotte verschaffen NOC*NSF en de sportbonden cofinanciering aan een wetenschappelijk onderzoeksprogramma over presteren en talentontwikkeling dat deel uitmaakt van het Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016. 38 | TOPSPORT | AMBITIE: IN DE TOP 10 VAN DE WERELD Sport intelligence

Pagina 39

Heeft u een artikel, blue berry of e-boeken? Gebruik Online Touch: handleiding online bladerbaar publiceren.

E-zine Sportagenda 2016 | Topsport Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication