reiding op en uitzending naar evenementen. Tevens verzorgt de koepel het management en de uitvoering van projecten die te maken hebben met Olympische en Paralympische Spelen. Topsportevenementen Doelstelling: een eenduidig evenementenbeleid tot en met 2020 De sport ontwikkelt een strategische evenementenkalender gericht op het opbouwen van een trackrecord richting 2028. De evenementenkalender wordt door zowel de sport als de alliantiepartners onderschreven en gehanteerd. Dat sluit aan op de ambitie van het Olympisch Plan 2028 dat Nederland in 2016 bekendstaat als ambitieuze en talentvolle organisator van grote sport- en culturele evenementen. Tevens sluit dit aan op de wens van het ministerie van VWS voor een nieuw evenementenbeleid met meer focus op strategische topsportevenementen en meer aandacht voor maatschappelijke en economische spin-off. Wat gaan we doen? De sport ontwikkelt de strategische evenementenkalender, werkt daarvoor passende selectiecriteria uit en houdt de kalender actueel. Verder maakt de sport, samen met VWS, fi nanciering mogelijk van bidprocedures, hostbroadcasting en organisatie van evenementen. Wie doet wat? Om beter aan de (internationale) topsporteisen te kunnen voldoen en de Top 10-ambitie te kunnen realiseren, gaan we de topsport in Nederland effi ciënter aansturen en organiseren. Topsport vraagt immers om daadkracht en snelheid. Bureaucratie en een gebrek aan fl exibiliteit en maatwerk bij het toekennen van fi nanciële middelen werken belemmerend. Centrale aansturing Eén centrale organisatie wordt verantwoordelijk voor aansturing en organisatie van de topsport: NOC*NSF. In die rol wordt NOC*NSF niet alleen hét centrale loket voor ondersteuning en fi nanciering, maar verkrijgt de sportkoepel ook een belangrijke verbindende functie richting alle andere betrokkenen binnen de sport, de overheid en het bedrijfsleven. Voor een goed functioneren van dit aansturingsmodel is het belangrijk dat zowel NOC*NSF als de sportbonden over voldoende sporttechnische expertise beschikken en dat er een goede balans SPORTAGENDA 2016 | 43 Pagina 42

Pagina 44

Interactieve digitale whitepaper, deze editie of reclamefolder is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het van papier naar digitaal converteren van web artikelen.

E-zine Sportagenda 2016 | Topsport Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication