bestaat tussen de taken en verantwoordelijkheden van NOC*NSF enerzijds en van bonden anderzijds. Monitoring De ambitie is dat Nederland bij de beste tien topsportlanden van de wereld hoort. Hoe meten we onze progressie? Internationaal gezien is er maar één (alom geaccepteerde) meetlat: de Olympische en Paralympische medaillespiegels. Deze medaillespiegels zeggen echter niets over de progressie van Nederlandse nietOlympische topsportprogramma’s en hun prestaties in vergelijking met de rest van de wereld. Om te meten in hoeverre we erin slagen onze Top 10-ambitie te realiseren, baseren we ons daarom op drie medaillespiegels: 1. Olympische medaillespiegel (zomer en winter); 2. Paralympische medaillespiegel; 3. medaillespiegel niet-Olympische topsportprogramma’s (op basis van resultaten tijdens WK’s). Zo kan NOC*NSF dagelijks vaststellen of Nederland op koers ligt ten opzichte van de Top 10-ambitie. SPORTAGENDA 2016 | 45 Pagina 44

Pagina 46

Voor folders, online sportbladen en onderwijsmagazines zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw brochures.

E-zine Sportagenda 2016 | Topsport Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication