w waarde wa Om de inhoudelijke ambities op het gebied van sportparticipatie en topsport te bereiken moet een aantal randvoorwaarden goed op orde zijn. Sportorganisaties moeten effectief en effi ciënt opereren, ze moeten voldoende inkomsten genereren en de fi nanciële planning moet op orde zijn. Deze voorwaarden voor succes werken we verder uit in de komende onderdelen over organisatieontwikkeling, het vermarkten van sport en het Bestedingsplan. SPORTAGENDA 2016 | 9 Intro

Pagina 10

Voor verenigingsbladen, online clubmagazines en onderwijs catalogi zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw vakbladen.

E-zine Sportagenda 2016 | Succesvoorwaarden Lees publicatie 12Home


You need flash player to view this online publication