“ Table Stars: Uniek lesprogramma om de oog- hand coördinatie te verbeteren” zo mooi zijn de vele enthousiaste reacties die wij ontvangen, zowel van vakleerkrachten als tafeltennistrainers.” “De winst van de combinatie tussen Table Stars en Sla je Slag zit erin dat hiermee iets wordt aangeboden dat voorheen niet bestond”, vervolgt Groot. “Als Sla je Slag straks volop wordt aangeboden en de fijne motoriek en de oog-handcoördinatie verbetert, kunnen jonge kinderen beter een bal raken en dat vergroot het spelplezier. We zijn ervan overtuigd dat kinderen nog eerder geneigd zijn naar de tafeltennisvereniging te komen om tafeltennis als eerste sport te beoefenen.” “De contacten tussen de inmiddels ruim zeventig schoolactieve verenigingen, de scholen en gemeenten zijn intussen flink verbeterd. Door elke keer het initiatief te nemen en te laten zien hoe leuk en goed het programma is, groeit het aantal scholen en dus het aantal kinderen dat we bereiken. Er zijn succesverhalen van verenigingen die al een paar jaar achtereen tientallen nieuwe jeugdleden hebben verwelkomd. Het is mooi te zien dat het programma ook echt nut heeft.” SVEN GROOT Aan de slag in de wijken De NTTB kijkt met haar programma’s voor het onderwijs nadrukkelijk vooruit. “Het zit in elk geval in ons meerjarenbeleidsplan, we zijn tot 2016 bezig dit te stimuleren. Ik onderhoud dan ook nauwe contacten met de verenigingen en moedig ze aan de scholen te blijven bezoeken. Bovendien zetten we Table Stars ook in bij de schoolsportverenigingen, het initiatief waarbij de vereniging als het ware naar de wijk en de BSO wordt verplaatst. Table Stars staat op de sportmenukaart als interventie (www.sportindebuurt.nl, red.) buurtsportcoaches gaan de komende tijd in die wijken aan de slag. Daarnaast zijn we momenteel een van de vijf sporten die via Sport2School het sportaanbod op scholen verdubbelen in het kader van de Olympische ambitie. Mooie vooruitzichten. Kortom: wij zijn overtuigd van de kracht van tafeltennis, hebben een missie en slagen er steeds beter in ons met andere initiatieven te verbinden!” Lees op www.tablestars.nl en www.bewegensamenregelen.nl/ slajeslag alles over het Sportaanbod voor het Onderwijs van de NTTB. 104 | HOOFDSTUK 2 . SPORTAANBOD VOOR HET ONDERWIJS IN DE PRAKTIJK Nederlandse Tafeltennisbond

Pagina 105

Heeft u een cursus, onlinebook of web uitgaves? Gebruik Online Touch: uitgave online maken.

E-zine Sport & Onderwijs NOC*NSF Lees publicatie 13Home


You need flash player to view this online publication