4.4 Certificering Sportactieve scholen Scholen in het primair-, speciaal- en voortgezet onderwijs kunnen door de KVLO en NOC*NSF gecertificeerd worden als Sportactieve School. Deze certificering is in het leven geroepen vanwege het belang van bewegen en sport in de ontwikkeling van kinderen. Met alleen de lessen lichamelijke opvoeding op school wordt daaraan onvoldoende aandacht geschonken. Elke school zou méér moeten doen dan die paar uur gymles in de week. Scholen die daadwerkelijk ‘meer’ doen, en die het certificaat Sportactieve School willen verdienen, voldoen aan deze criteria: • er is een duidelijke uitwerking van de lessen lichamelijke opvoeding en er vindt afstemming en samenwerking plaats met de aanbieders van bewegingsactiviteiten buiten de school; • op basis van het leerplan wordt structureel aandacht geschonken aan leerlingen met bewegingsachterstand of andere bewegingsproblemen én aan de talentvolle leerlingen; 156 | HOOFDSTUK 4 . EEN LEVEN LANG SPORTIEF: INITIATIEVEN MET VERBINDING • op de school is er een ruim aanbod van beweeg- en sportactiviteiten waaraan leerlingen op niveau en naar interesse kunnen deelnemen. Meer over de eisen waaraan een school moet voldoen om gecertificeerd te kunnen worden, is te vinden op: www.kvloschoolsport.nl. Pagina 155

Pagina 157

Interactieve digi krant, deze brochure of club blad is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het converteren naar een digitale publicatie van e-weekbladen.

E-zine Sport & Onderwijs NOC*NSF Lees publicatie 13Home


You need flash player to view this online publication