4.6 Special Heroes Special Heroes is een landelijk sportstimuleringsproject om leerlingen op het speciaal onderwijs te laten zien en ervaren hoe leuk sport en bewegen kan zijn. Hierbij staat de leerling en zijn sportwensen centraal en worden ook de ouders actief bij de sportkeuze én wijze van uitvoering betrokken. Doel is om jongeren blijvend deel te laten nemen aan sportactiviteiten. Het programma wordt in nauwe samenwerking met scholen en lokale sportverenigingen uitgevoerd. Special Heroes is een gezamenlijk initiatief van de Landelijke Vereniging Cluster 3 (LVC3), NOC*NSF en Gehandicaptensport Nederland. Special Heroes richt zich op alle cluster 1- en 3-scholen van het speciaal onderwijs. Deze clusters hebben betrekking op leerlingen met respectievelijk een visuele beperking en leerlingen met een chronische ziekte of een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking. Bij enkele cluster 2- en 4-scholen zijn pilots uitgevoerd. Deze clusters hebben betrekking op leerlingen met respectievelijk een Auditieve beperking en leerlingen met gedragsproblemen. De school is de spil De kennismakingsprogramma’s starten altijd op de school. De regionale projectleider van Special Heroes werkt nauw samen met sportverenigingen en andere sportaanbieders in de buurt van de school én van de woonplaats van de leerlingen. Via de school worden ook ouders betrokken bij de sportkeuze. Zo ontstaan er voor de leerlingen mogelijkheden om in hun vrije tijd bij een sportvereniging te gaan sporten en bewegen. 158 | HOOFDSTUK 4 . EEN LEVEN LANG SPORTIEF: INITIATIEVEN MET VERBINDING Pagina 157

Pagina 159

Scoor meer met een online winkel in uw catalogi. Velen gingen u voor en publiceerden whitepapers online.

E-zine Sport & Onderwijs NOC*NSF Lees publicatie 13Home


You need flash player to view this online publication