4.7 Convenant Gezond Gewicht – deelconvenant school Het Convenant Gezond Gewicht is een uniek samenwerkingsverband van in totaal 27 partijen afkomstig van (rijks- en lokale) overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, die zich gezamenlijk inzetten de stijgende trend van overgewicht en obesitas om te buigen naar een daling. NOC*NSF is naast ondertekenaar van het Convenant Gezond Gewicht ook een van de deelnemende partijen in het deelconvenant school. De partners van dit deelconvenant hebben als ambitie de bevordering van een integrale en structurele aanpak van een gezonde leefstijl op scholen op het gebied van voeding en bewegen. Hiertoe committeren deze partners zich aan: • het gezamenlijk benaderen van de overheid, politiek, gemeenten en scholen, om hen te stimuleren om te komen tot een integrale aanpak van overgewicht en obesitas op scholen; • het stimuleren van alle scholen om te komen tot een gezonde schoolkantine en een gezond aanbod in automaten; • samenwerking met het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs, met als dat doel te bereiken dat vijftig procent kinderen en jongeren van vier tot zeventien jaar aan de beweegnorm voldoet; • het stimuleren van de terugkeer van een bevoegde (vak)leerkracht lichamelijke opvoeding op alle basisscholen; 160 | HOOFDSTUK 4 . EEN LEVEN LANG SPORTIEF: INITIATIEVEN MET VERBINDING Pagina 159

Pagina 161

Voor mailings, online uitgaven en brochures zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw clubmagazines.

E-zine Sport & Onderwijs NOC*NSF Lees publicatie 13Home


You need flash player to view this online publication