4.8 Vitale Samenleving “Met de verbindende kracht van sport en de magie van de Spelen maken we samen van Nederland een topland.” Dat is het mission statement van het Olympisch Plan 2028, dat zich vertaalt naar de ambitie om Nederland in 2016 op Olympisch niveau te brengen. De alliantie Olympisch Vuur 2028 zorgt voor de landelijke coördinatie op de uitvoering van het Olympisch Plan 2028 onder aansturing van het dagelijks bestuur. De resultaten worden bewerkstelligd door de alliantiepartners: het Rijk, de provincies (IPO), gemeenten (VNG), werkgevers- en werknemersorganisaties, de MBO- en HBO-raad, de grote steden (G4) en NOC*NSF. Deze alliantiepartners staan aan de basis van de uitvoering van concrete projecten, en dit doen zij vanuit hun eigen maatschappelijke rol. Olympisch Vuur 2028 heeft drie speerpunten: 1. vitale samenleving; 2. excellente prestaties; 3. economische impact. Met focus op een vitale samenleving wil Olympisch Vuur 2028 Nederlanders stimuleren in beweging te komen én te blijven, zodat Nederland al vóór 2028 een vitaal topland is en het daarna ook blijft. Olympisch Vuur 2028 stimuleert sport en bewegen 162 | HOOFDSTUK 4 . EEN LEVEN LANG SPORTIEF: INITIATIEVEN MET VERBINDING op school en richt zich op de generatie 2028. Sport en bewegen is onmisbaar voor een goede sociale, fysieke en mentale ontwikkeling van de jeugd van vier tot achttien jaar. Hoewel deze generatie 2028 een hoge sportparticipatie kent, haalt ongeveer de helft van deze doelgroep de dagelijkse beweegnorm niet. Om dit tij te keren, gaat Olympisch Vuur 2028 samen met de andere alliantiepartners de combinatie van sport en school stimuleren. Kijk voor meer informatie op www.olympisch-vuur.nl. Pagina 161

Pagina 163

Scoor meer met een online shop in uw uitgaves. Velen gingen u voor en publiceerden PDF's online.

E-zine Sport & Onderwijs NOC*NSF Lees publicatie 13Home


You need flash player to view this online publication