Bekijk ons fi lmpje op YouTube “T enniskids is een programma dat vooral is gebaseerd op de ontwikkeling van het kind”, vertelt Rogier Hoff van de KNLTB. “De bedoeling is dat kinderen zo snel mogelijk het spel spelen en vervolgens het spel beter leren spelen. Coördinatie, balans, gooien en vangen zijn daarbij belangrijke voorwaarden. Natuurlijk komen ook de noodzakelijke technieken aan bod. Ze spelen met zachtere ballen en op een kleiner veld, aangepast aan het ontwikkelingsniveau van de kinderen. De ballen zijn minder hard waardoor gemakkelijk een rally gespeeld kan worden. De fi losofi e is dat het moet aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen zodat het tot een succesbeleving komt. Dit voeren we door in het schooltennisprogramma en daarom ontwikkelen we Tenniskids verder.” Aanbod “We hebben het eerste deel van het Sportaanbod in het Onderwijs voor het primair onderwijs ontwikkeld. Voor het voortgezet, middelbaar beroeps- en speciaal onderwijs is lesstof ontwikkeld die op korte termijn online te vinden is. Op www.knltbschooltennis.nl kan een school de lesstof inzien. Ook is er de mogelijkheid om tennismaterialen te kopen of te lenen. Voorheen konden de materialen bij een regiokantoor worden opgehaald, maar nu is het allemaal centraal geregeld, via een koerier. Het wordt netjes op de locatie afgeleverd en weer opgehaald. Je krijgt als school de schooltennismap met de lessen en materialen. Dat zijn niet alleen de tennisrackets, maar ook ballen en pylonnetjes, alles wat voor deze oefenvormen nodig is, zit in het pakket. Je hebt ook de mogelijkheid om mobiele tennisnetjes die heel gemakkelijk op te zetten zijn, erbij te lenen.” “Het lespakket is ontwikkeld voor de gymles, de buitenschoolse lessen, buitenschoolse opvang en de vereniging. Wij vinden het belangrijk dat verenigingen erbij betrokken worden. Zij kunnen namelijk als geen ander tennis promoten. Daarnaast blijkt een doorlopende leerlijn één van de succesfactoren om kinderen uiteindelijk lid te laten worden van een tennisvereniging. Daarom bestaat de mogelijkheid om ter afsluiting van de gymlessen te laten zien hoe het er bij een vereniging aan toegaat. In de samenwerking tussen tennisvereniging en school kan er namelijk sprake zijn van een win-winsituatie.” Rol van de verenigingen “Het lespakket is zo geschreven dat de vakdoSPORT & ONDERWIJS | 19 KNLTB

Pagina 20

Interactieve online reisgids, deze boek of gebruiksaanwijzing is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online zetten van digi-reisgidsen.

E-zine Sport & Onderwijs NOC*NSF Lees publicatie 13Home


You need flash player to view this online publication