“ Met het lespakket kunnen kinderen zelf aan de slag” BOB BURGERSDIJK Sport en Onderwijs kunnen we vanuit de bond vooral verenigingen meer en nog betere hulp aanbieden dan we al deden. We spreken de 85 betrokken verenigingen aan op de mogelijkheden die ze hebben om naar scholen te gaan en zelf initiatieven te ontplooien. Ook geven we aan welke beschikbare middelen we hebben. Dit heeft er de afgelopen jaren toe geleid dat er meer en betere structuur is gekomen in de banden die de zwemverenigingen hebben met scholen. Het zorgt voor continuïteit in bestaande relaties en maakt nieuwe relaties mogelijk.” Een voorname uitdaging voor de zwembond is het bereiken van kinderen die na schooltijd naar de buitenschoolse opvang (BSO) gaan. Burgersdijk: “De wens vanuit de klant, de ouder, is duidelijk aanwezig. Zij zien het wel zitten dat hun kind na schooltijd wordt meegenomen naar het zwembad en daar een zwemdiploma haalt. Op sommige plekken in Nederland wordt dit ook mogelijk gemaakt, maar het komt nog dikwijls voor dat BSO’s er door de wetgeving en bijbehorende verantwoordelijkheden, niet aan willen. Het is aan ons als bond om die moeilijkheden weg te nemen en via de verenigingen een goed aanbod neer te zetten.” Daarnaast richt de KNZB haar vizier meer en meer op het voortgezet onderwijs. Burgersdijk: “We hebben een lespakket voor in het voortgezet onderwijs, waarmee gymdocenten aan de slag kunnen. We deden al mee met Mission Olympic en we organiseren inmiddels het NK zwemmen voor mbo. Dat zijn allemaal initiatieven die we ondersteunen en die door de zwemverenigingen kunnen worden aangegrepen om de sport te promoten en hun ledenbestand te vergroten.” Lees op www.knzb.nl/knzbvoor/onderwijs alles over het Sportaanbod voor het Onderwijs van de KNZB. 32 | HOOFDSTUK 2 . SPORTAANBOD VOOR HET ONDERWIJS IN DE PRAKTIJK Pagina 31

Pagina 33

Voor mailings, online verenigingsbladen en tijdschriften zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw kranten.

E-zine Sport & Onderwijs NOC*NSF Lees publicatie 13Home


You need flash player to view this online publication