Schoolkorfbal al 34 jaar een succes! ASVD-Korfbal organiseert al sinds jaar en dag het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi voor groep 5 van de basisscholen in Dronten. Woensdag 25 april jongstleden werd deze happening alweer voor de 34e keer gehouden! Het toernooi is altijd een groot succes en levert de plaatselijke korfbalclub, naast de nodige pr, elk jaar weer zo’n vier tot tien nieuwe leden op. “In de gemeente Dronten is lang geleden de afspraak gemaakt, dat de verschillende sporten over de leerjaren van uiteenlopende sporttoernooien voor alle groepen en dan krijg je gewoon minder medewerking van de scholen”, zo legt “Sinds kort werken we ook samen met een middelbare school om jongeren bekender te maken met korfbal” EWOUD BROEKEMA de basisschool verdeeld worden. Anders worden de leerkrachten helemaal dol van alle Ewoud Broekema, schoolsportcoördinator namens zijn oude club ASVD-Korfbal, uit. “Groep 5 van de basisschool krijgt korfbal, groep 6 voetbal en hockey, groep 7 basketbal en groep 8 handbal en zwemmen. Dit wordt eigenlijk nooit aangepast en is een traditie. Een coördinator regelt elk jaar de planning. Korfbal kiest altijd de laatste woensdag voor de meivakantie, als dat mogelijk is. Later is lastig omdat dan het einde van het korfbalseizoen nadert en we de kinderen nog wel de gelegenheid willen geven aan kennismakingstrainingen mee te doen.” Voorafgaand aan het toernooi verzorgt ASVD-Korfbal (op aanvraag van de scholen en als er voldoende vrijwilligers voor worden gevonden) ook nog een aantal proeflessen c.q. trainingen op de scholen. Bij het schoolkorfbaltoernooi 40 | HOOFDSTUK 2 . SPORTAANBOD VOOR HET ONDERWIJS IN DE PRAKTIJK Pagina 39

Pagina 41

Voor mailings, online lesmateriaal en studiegidsen zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw drukwerk.

E-zine Sport & Onderwijs NOC*NSF Lees publicatie 13Home


You need flash player to view this online publication