Orthopedisch judo op vmbo-scholen Judo School Bette in Assen is in 2009 gaan samenwerken met het Stellingwerfcollege, een scholengemeenschap in Oosterwolde waar Mark Bette, oprichter en eigenaar van de gelijknamige judoschool, als leraar natuurkunde/scheikunde actief is. “Wij hebben daar in samenwerking met de Judo Bond Nederland twee schooljudoprojecten gehouden waarbij twee keer zes lessen aan alle vmbo-basisklassen werden gegeven. Dit was zo’n succes dat de school heeft besloten judo structureel in te voeren in de vmbobasislessentabel.” Onder de vlag van het NISBproject VMBO in Beweging heeft het Stellingwerfcollege het judo ingevoerd onder de noemer orthopedagogisch judo. Mark Bette verklaart die benaming als volgt: “Alle vmbo 2- en 3-basisklassen krijgen twee uur judo per week. De lessen zijn opgenomen in het lesrooster. Op deze manier hopen we een positieve invloed uit te oefenen op bijvoorbeeld de concentratieboog van de kinderen. Daarnaast besteden we aandacht aan orde, discipline, veiligheid en respect.” “De succesbeleving is erg groot bij judo”, vervolgt Mark Bette. “Door te variëren binnen één basisworp kun je leerlingen binnen zeer korte tijd vier á vijf worpen leren. Leerlingen die normaal gesproken minder snel leren, en daar ook vaak mee geconfronteerd worden, krijgen nu compliment op compliment omdat ze nu eindelijk eens snel leren. Dit werkt uitermate positief op het zelfvertrouwen van deze doelgroep!” Judo School Bette werkt niet alleen samen met het Stellingwerfcollege, maar ook met een aantal basisscholen in Assen. Mark Bette: “We zijn als jonge, net gestarte judoschool in een aantal BOS-projecten (Buurt Onderwijs Sport, red.) 52 | HOOFDSTUK 2 . SPORTAANBOD VOOR HET ONDERWIJS IN DE PRAKTIJK Pagina 51

Pagina 53

Interactieve online rapport, deze reclamefolder of whitepaper is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het van pdf naar digitaal converteren van eweekbladen.

E-zine Sport & Onderwijs NOC*NSF Lees publicatie 13Home


You need flash player to view this online publication