Atletiekunie 2

“ Sportaanbod voor het Onderwijs heeft ervoor gezorgd dat we als bond zichtbaarder zijn geworden” DORIEN VAN DER BURG aan de slag kunnen, dit past bij de tijd.” Op www. atletiekservice.nl kun je de mogelijkheden van Athletics Challenge en Cross bekijken. Om een sterkere verbinding met het onderwijs tot stand te brengen, heeft de Atletiekunie contact gelegd met de combinatiefunctionarissen die specifiek voor de atletiek werkzaam zijn. “Zij werken veelal bij een vereniging en op scholen, de link is er al. Via combinatiefunctionarissen die actief zijn in de atletiek ontstaat er een goed beeld van de lokale situatie: Waar is behoefte aan? Wordt er gebruikgemaakt van bestaande voorzieningen? En welke mogelijkheden biedt de bond? Ook is er een bijeenkomst geweest van meerdere functionarissen, zodat ze informatie met elkaar konden delen. Het zijn professionals in de sport die op deze manier een goed communicatiekanaal zijn. Daarnaast worden verenigingen die graag (meer) willen samenwerken met het onderwijs ondersteund met lesmaterialen, verenigingsondersteuning et cetera.” Tips en tools Om de verenigingen voor te bereiden op de samenwerking met het onderwijs, heeft de Atletiekunie – naar analogie van de hockeybond – een stappenplan voor schoolgaande verenigingen 56 | HOOFDSTUK 2 . SPORTAANBOD VOOR HET ONDERWIJS IN DE PRAKTIJK ontwikkeld. “Dat boekje bevat tips en tools voor de vereniging. Wat is er voor nodig om succesvol met een school samen te werken? Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er meer trainers nodig zijn. Daarom hebben wij verenigingsondersteuning aan het stappenplan gelinkt, om te helpen wanneer er een trainerstekort is en om een trainersbeleid te helpen ontwikkelen. Zo zijn er tal van vragen die door vereningsondersteuning opgelost kunnen worden.” Lessenmap Atletiek en onderwijs Voor de atletiekverenigingen en het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs is de lessenmap Atletiek en onderwijs, ontwikkeld, die veel voorbeeldlessen bevat voor in de gymzaal. Van der Burg kijkt met tevredenheid naar hetgeen het Sportaanbod voor het Onderwijs tot nu toe heeft opgeleverd. “Het project heeft ervoor gezorgd dat we als bond zichtbaarder zijn geworden. Ook het gezamenlijk optrekken door de bonden en NOC*NSF, met een duidelijke projectleiding is heel goed. De communicatie richting het onderwijs, gemeenten en sportservicebureaus is hierdoor sterk aangewakkerd. Wij als bond kunnen namelijk veel betekenen voor deze partijen en zij voor ons. Het gaat immers Atletiekunie

Atletiekunie 2

Scoor meer met een webwinkel in uw uitgaven. Velen gingen u voor en publiceerden lesmateriaal online.

E-zine Sport & Onderwijs NOC*NSF Lees publicatie 13Home


You need flash player to view this online publication