Nederlands Handbal Verbond

N atuurlijk wil het Nederlands Handbal Verbond (NHV) graag terug naar de situatie van de jaren tachtig, toen handbal tijdens gymlessen vaak standaard werd aangeboden. Het was de tijd waarin het NHV meer dan 100.000 leden telde. Om die reden neemt het project Sportaanbod voor het Onderwijs bij het NHV een zeer prominente plaats in. De bond ziet het als het middel om ledengroei te bewerkstelligen. “Samenwerken met onderwijs moet gewoon, wil je als sport door kunnen groeien en als vereniging sterker worden”, vertelt Danny de Ruiter van het NHV. Daarom ontwikkelde het NHV al in 2005/2006 een lespakket voor het basisonderwijs, Kennismaken met handbal. Verenigingen kunnen ermee op de scholen lessen aanbieden, maar dat is geen vereiste. “Het pakket bestaat uit kant-en-klare methodieken, er is niet per se een handbaltechnisch persoon voor nodig, ook een ‘gewone’ gymleraar kan de lessen verzorgen.” De lesmap is enthousiast ontvangen en alle verenigingen hebben hem in hun bezit, vertelt De Ruiter. “Daarin is ook aandacht voor alternatieve handbalvormen, zoals tchoukbal. “Dat wordt gespeeld op een klein veldje, met minder spelers en zonder keeper. In plaats daarvan gebruik je een kleine, schuine trampoline als doel, waarop de bal terugkaatst. Er is bovendien minder fysiek contact. Dit is een goede manier om leerlingen met handbal te laten kennismaken. Handbal is toch een vrij traditionele sport, het is goed om de jeugd alternatieve, laagdrempelige en fl exibele spelvormen aan te bieden.” Het NHV heeft inmiddels ook lesmappen ontwikkeld voor het voorgezet onderwijs en recenter zijn er nieuwe lessen voor het middelbaar beroepsonderwijs opgetuigd. Daarbij is ook aandacht voor moderne vormen van handbal, zoals street- en beachhandbal. Voorname spil in het contact tussen scholen en verenigingen zijn de zeven verenigingsconsulenten die het NHV in dienst heeft. “Zij helpen de lokale verenigingen schoolactief te worden”, vertelt De Ruiter. “Ze bekijken welk spel- en promotiemateriaal nodig is, helpen trainers te vinden en zoeken concreet de samenwerking met het onderwijs en gemeenten. De praktijk laat zien dat de vraag en behoefte verschilt en de lokale mogelijkheden verschillen. Een kleine vereniging heeft soms maar weinig kader, te weinig mankracht om lessen te kunnen aanbieden en dus sportaanbod te verzorgen. Andere verenigingen hebben al goed contact met het onderwijs, en soms wordt SPORT & ONDERWIJS | 61 Bekijk onze fi lmpjes op YouTube Nederlands Handbal Verbond

Pagina 62

Interactieve internet brochure, deze PDF of onderzoeksrapport is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het van papier naar online converteren van e-mailings.

E-zine Sport & Onderwijs NOC*NSF Lees publicatie 13Home


You need flash player to view this online publication