B e a STAR, is de naam van een lessenreeks voor het basisonderwijs die, volgens de doelstellingen in het project Sportaanbod voor het Onderwijs, is opgezet door Basketball Unites, de breedtesportafdeling van de Nederlandse Basketball Bond (NBB). Maartje Theunissen van de NBB vertelt: “Het doel van dit lesprogramma is in eerste instantie om kinderen in de leeftijd van zes tot twaalf jaar spelenderwijs middels het STARprincipe te laten kennismaken met de belangrijke normen en waarden in de basketbalsport.” Normen en waarden De STAR-waarden: Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie en Respect, zijn belangrijk, benadrukt Theunissen. “Met de spelers worden de STARwaarden doorgenomen waarbij de spelers aangeven wat deze voor hen betekenen. De focus ligt op samen plezier beleven door samen te spelen. Dat kinderen zich daar bewust van worden, is het voornaamste.” Bij deze lesmethode draait veel om de zogenaamde STAR-bal, dat is de bal van de docent. Die kunnen de kinderen verdienen als ze zich, tijdens de verschillende oefenvormen die ze doen, gedragen volgens de vooraf samen overeengekomen normen en waarden. Theunissen licht toe: “De lessen worden aan de hand van een uitgewerkte lessenreeks gegeven door de verenigingstrainer, de buurtsportcoach, de groepsdocent of vakdocent. Voor hen heeft de NBB een bijbehorende STAR-workshop ontwikkeld om de STAR-waarden op de juiste manier in te zetten. Het is nu een keer niet de bedoeling dat kinderen beloond worden die technisch goed zijn. Nee, de kinderen die goed zijn in de STARwaarden zijn de echte sterren, zij krijgen alle aandacht. Dat is een totaal andere manier van denken die we proberen mee te geven.” In het naschoolse programma dat de NBB via de verschillende verenigingen verzorgt, komt de STAR-bal ook terug. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het kennismaken met de FUNdamentals, dribbelen, passen en vangen, en schieten. Theunissen: “In de naschoolse programma’s verleggen we de aandacht langzaam maar zeker naar de technische kant van het spel. De nadruk ligt echter nog wel op het STAR-principe. Daarna stromen de kinderen door naar de vereniging, waar ze eerst via de Basketball’sCool kunnen kennismaken met het verenigingsleven voor ze in het reguliere aanbod competitie gaan spelen. In de vereniging wordt meer aandacht besteed aan de techniek achter de FUNdamentals. SPORT & ONDERWIJS | 67 Bekijk onze fi lmpjes op YouTube Nederlandse Basketball Bond

Basketball’sCool

Scoor meer met een webshop in uw uitgaven. Velen gingen u voor en publiceerden clubmagazines online.

E-zine Sport & Onderwijs NOC*NSF Lees publicatie 13Home


You need flash player to view this online publication