organiseren we een toornooi waar kinderen uit alle wijken aan mogen meedoen.” FOTO: NBB uitvoerig en geven ons ook de gelegenheid regelmatig clinics te verzorgen tijdens de gymlessen.” Duizendpoot Teunissen, tevens voorzitter van de technische commissie van Arnhem Eagles, gelooft niet meer in de min of meer reguliere wervingsmethodes als fl yers en leden zijn: de basisscholen. Kinderen komen zo op een eenvoudige, vrijblijvende manier in contact met basketbal. Als ze het leuk vinden, worden ze vroeg of laat vanzelf lid van onze vereniging.” De kinderen die meedoen aan Basketball’sCool kunnen voor twintig euro een strip“Liefst negentien procent stroomt door naar een gewoon lidmaatschap van Arnhem Eagles” STEVEN TEUNISSEN proefl essen. Hij zweert bij het concept van Basketball’s Cool: “De klassieke vereniging probeert potentiële leden te bewegen naar de club te komen. Wij hebben het omgedraaid en gaan naar de plekken waar onze potentiële penkaart kopen, waarmee ze het hele schooljaar door (behalve tijdens de vakanties) aan tien lessen kunnen meedoen. Ze mogen zelf weten wanneer ze komen. Teunissen: “En vijf keer per jaar, op elke Basketball’sCool-locatie, De effecten van Basketball’sCool zijn duidelijk zichtbaar, zegt Teunissen. “Per Bastketball’sCool doen er gemiddeld zo’n zeventien tot twintig kinderen mee. Uiteindelijk stroomt liefst negentien procent door naar een gewoon lidmaatschap van Arnhem Eagles”, vertelt de projectleider, die wel een kleine kanttekening plaatst. “De keerzijde van het succes is dat we continu bezig zijn de fi nanciële eindjes aan elkaar te knopen. Per slot van rekening moeten we voor Basketball’sCool, omdat het overdag is, vaak betaalde krachten inzetten. Het gaat alles bij elkaar om 250 lessen op jaarbasis, dus dat kan fl ink in de papieren gaan lopen…” Kijk voor meer informatie op www.basketballscoolarnhem.nl, www.arnhemeagles.nl en www.basketball.nl/peanutbasketball. SPORT & ONDERWIJS | 71 Pagina 70

Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond

Voor mailings, online uitgaves en magazines zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw spaarprogramma.

E-zine Sport & Onderwijs NOC*NSF Lees publicatie 13Home


You need flash player to view this online publication