“ Meer dan de helft van de deelnemende verenigingen was niet schoolactief, maar is dat nu wel!” ERIK NEGERMAN Want het is natuurlijk heel leuk als ze één keer langskomen voor een clinic, maar het is jammer als geïnteresseerden daarna niet bij een vereniging terecht kunnen, omdat er te weinig trainers zijn. Op deze manier kunnen we continuïteit waarborgen.” Om in de wintertijd minder afhankelijk te zijn van de weergoden is de KNSB, samen met de commerciële partners KPN en ERU, het programma IJSTIJD! gestart. Op verschillende plaatsen in het land zijn in totaal vijftien mobiele kunstijsbaantjes neergezet waar feloranje schaatsen voor schoolkinderen aanwezig zijn. Ook hier deelden ambassadeurs Barbara de Loor en Annamarie Thomas samen met KNSB-verenigingen hun kennis. Op deze manier maakten al duizenden scholieren kennis met de schaatssport. Daarnaast organiseert de KNSB in Zoetermeer (lokaal) het Fun schoolschaatsen dat aanhaakt bij de shorttrackdiscipline en de scholenploegenachtervolging, een schaats- en skateactiviteit. 74 | HOOFDSTUK 2 . SPORTAANBOD VOOR HET ONDERWIJS IN DE PRAKTIJK FOTO: KNSB Om te proberen al die enthousiaste deelnemers bij de vereniging te betrekken, krijgen ze een schaats-/skatepaspoort waarop vaardigheden worden bijgehouden, vertelt Negerman: “Bij de vereniging kunnen ze deze vaardigheden verbeteren en nieuwe aanleren, waardoor ze gestimuleerd worden te blijven schaatsen skaten bij de vereniging.” Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond

Pagina 75

Voor boeken, online mailings en uitgaven zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw catalogi.

E-zine Sport & Onderwijs NOC*NSF Lees publicatie 13Home


You need flash player to view this online publication