“ We hebben gezocht naar een realistisch aanbod voor onze clubs, maar ook voor de vakleerkracht” MARK BLANKWATER buurtsportcoaches of combinatiefunctionarissen te bevorderen”, vertelt Blankwater. “Deze deskundigheidsbevordering bestaat uit een cursus waarin ze leren de kennis goed over te brengen. Het is geen hogere wiskunde hoor, het zijn gewone activiteiten. Maar binnen de context van het onderwijs vraagt dat toch net een andere aanpak. Het is niet makkelijk voor een voetbaltrainer, die gewend is elke dinsdagavond met tien jongens te oefenen, onder schooltijd zomaar even dertig kinderen onder zijn hoede te nemen. De trainer moet wennen aan de zaal, de ruimte en de kinderen. Wij laten zien dat het de eerste lessen vooral een kwestie is van aftasten. Trainers moeten ook niet te snel ingewikkelde, technische vaardigheden willen bijbrengen. Wij pleiten ervoor om drie of vier keer precies dezelfde les te geven. Dan wordt het aanbod beter en ervaren de kinderen echt plezier. Maar het is ook niet puur vrijblijvend, niet alleen maar ‘eventjes lekker voetballen’. Nee, het programma voorziet in het behalen van concrete leerdoelen, zoals ze ook in het onderwijs zijn vastgesteld.” Standaardaanbod Het traject dat voor het basisonderwijs is ontwikkeld, komt er binnenkort ook voor het voortgezet onderwijs. Dat materiaal zal, net als 80 | HOOFDSTUK 2 . SPORTAANBOD VOOR HET ONDERWIJS IN DE PRAKTIJK School & Voetbal voor het basisonderwijs, digitaal beschikbaar zijn. Het is beschikbaar voor verenigingen die er behoefte aan hebben, die ernaar informeren of die er bijvoorbeeld mee aan de slag gaan vanuit Sport en Bewegen in de Buurt. “Wat we graag zien, is dat een vereniging zich bij ons meldt met de vraag: ‘We willen graag met een school bij ons in de buurt aan de slag, kunnen wij van jullie de lesmap krijgen?’ Natuurlijk kunnen we deze bereidwillige verenigingen ook nog verder ondersteunen met tips en trucs.” De ontwikkeling van het standaardaanbod is dé manier om iets duurzaams neer te zetten voor verenigingen die vanuit een intrinsieke motivatie met het onderwijs aan de slag willen, legt Blankwater uit. “Wij hebben nu iets liggen waarvan we zeggen: dit past binnen het standaardaanbod van de KNVB, daar kun je als vereniging gebruik van maken.” Lees op www.nocnsf.nl/sportenonderwijs alles over het Sportaanbod voor het Onderwijs van de KNVB. Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond

Pagina 81

Interactieve estudiegids, deze spaarprogramma of maandblad is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal maken van internet maandbladen.

E-zine Sport & Onderwijs NOC*NSF Lees publicatie 13Home


You need flash player to view this online publication