FOTO: PONYSTAL HENGELO alle activiteiten door vrijwilligers worden uitgevoerd. Daarnaast zijn er ook enkele leerlingen uit het voortgezet onderwijs bij het project betrokken die hiermee een maatschappelijke stage vervullen. “We hebben inmiddels enkele positieve reacties van de basisscholen ontvangen. We verwachten in de loop van het jaar de eerste groepen te mogen ontvangen.” PaardenLeren bestaat uit vier onderdelen die op de scholen worden gegeven. Het programma kan worden aangevuld met een vijfde praktijkonderdeel, een rondleiding op een manege. Tijdens deze rondleiding komen alle zaken aan bod die bij de eerste vier onderdelen op school zijn behandeld. Jos Beverborg: “Daarnaast kunnen wij als vereniging onze mogelijkheden laten zien en bieden wij proefl essen aan om eens te komen paardrijden. We hopen met deze actie het ledental te vergroten en de groep vrijwilligers uit te breiden.” De Ponystal Hengelo bestaat veertig jaar en is ooit opgezet om kinderen van ouders met beperkte fi nanciële mogelijkheden toch kennis te laten maken met de ruitersport. Deze doelstelling handhaaft de vereniging nog steeds: “Alle activiteiten, inclusief het dagelijks beheer, worden uitgevoerd door vrijwilligers. Om de continuïteit van de vereniging te waarborgen, is het noodzakelijk om het ledental richting de 250 leden te krijgen”, aldus Beverborg, wiens vrouw drie dagen per week het dagelijks beheer van de manege voor haar rekening neemt. Zelf is hij, naast zijn activiteiten op het gebied van sponsoring en reclame, samen met de andere vrijwilligers van het bouwteam vele weekenden per jaar in de weer met het onderhoud en het (ver)bouwen van de accommodatie. Kijk voor meer informatie op www.ponystalhengelo.nl en www.knhs.nl. SPORT & ONDERWIJS | 95 Pagina 94

Pagina 96

Interactieve internet studiegids, deze mailing of nieuwsbrief is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online maken van digi flyers.

E-zine Sport & Onderwijs NOC*NSF Lees publicatie 13Home


You need flash player to view this online publication