“ De uitdaging is zo veel mogelijk schoolactieve verenigingen op te starten” RENÉ VAN RIJSSELT verzorgen. “De uitdaging is zo veel mogelijk schoolactieve verenigingen op te starten of zelfs nieuwe verenigingen op te starten. Daarnaast proberen we een nog sterkere verbinding met het onderwijs te creëren. Samen met de KVLO (de Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding, red.) proberen we in beeld te krijgen op welke scholen floorball het goed doet en daar proberen we een structuur omheen te bouwen, om trainingsgroepjes te organiseren bijvoorbeeld. Wij werken als bond heel sturend, vanuit een top-downbenadering. Wij stimuleren verenigingen te groeien door een goed contact met het onderwijs tot stand te brengen; met basisscholen, middelbare scholen maar ook de buitenschoolse opvang. Laat je daar zien, verzorg regelmatig sportaanbod, is ons advies. Dat is in de afgelopen jaren ook gebeurd en dit heeft ons een ledengroei van vijf tot tien procent opgeleverd.” De subsidie vanuit Sportaanbod voor het Onderwijs is bij deze missie van groot belang, legt Van Rijsselt uit. “Het kost tijd en geld om – daar waar mogelijk samen met de lokale verenigingen – de clinics en materialen aan te kunnen bieden en dat is nu mogelijk gemaakt. Het is een bewustwordingsproces, om de actieve sporters te laten zien: de scholen zijn een enorme kweekvijver, ga daar naartoe! Met dit project hebben we dat kunnen realiseren. Nijmegen is een van de steden waar op deze manier heel snel winst is behaald, er was een forse ledengroei, vooral dankzij de koppeling tussen studenten en de scholen.” Lees op www.nocnsf.nl/sportenonderwijs alles over het Sportaanbod voor het Onderwijs van de NeFUB. 98 | HOOFDSTUK 2 . SPORTAANBOD VOOR HET ONDERWIJS IN DE PRAKTIJK Pagina 97

Pagina 99

Scoor meer met een online winkel in uw vaktijdschriften. Velen gingen u voor en publiceerden catalogussen online.

E-zine Sport & Onderwijs NOC*NSF Lees publicatie 13Home


You need flash player to view this online publication