begin tot eind ..............................................................................................................................12 ..............................................................................................................................16 .............................................................................................................................20 ..............................................................................................................................23 114. Hoe Amsterdam en Rotterdam elkaar vonden in Olympische ambities 118. “Met het Olympisch Plan dachten we groots” APPM Management Consultants over het Keuze Stad-traject 124. “Er zijn grote stappen gezet” Olympisch Vuur kijkt terug en vooruit tijdens slotbijeenkomst NOC*NSF-directeur Gerard Dielessen blikt terug op het Olympisch project En verder Leden Topsportteam 2028 blikken terug en vooruit 34. Nienke Nijenhuis: “In de toekomst kan het zeker herleven” 46. Gerritjan Eggenkamp: “De boodschap was blijkbaar te complex” 66. Arnold Vanderlyde: “We vinden in dit land sport niet belangrijk genoeg” 72. Trinko Keen: “Breng sport terug op de ‘grote’ maatschappelijke agenda” 88. Bas van de Goor: “We waren razendenthousiast” 112. Kristen van der Kolk: “Het Olympisch vuurtje smeult” 122. Jochem Uytdehaage: “Men is voor elke euro bang dat hij verkeerd besteed wordt” Colofon Legacy 2028 is een uitgave van Olympisch Vuur in samenwerking met Sport & Strategie Hoofdredactie Frans Oosterwijk en Friso Schotanus Eindredactie Janeke de Zeeuw Research en beeldredactie Helmi Langenhorst Uitgevers Alice Kroeze Alice.Kroeze@nocnsf.nl Michel van Troost michel.van.troost@ sportsmedia.nl Redactionele bijdragen Piet Brandjes, Joost Hanewinkel Mark van der Heijden, Coen Kaaij, Roelof Jan Vochteloo, Miran Wiersema Mark Monsma, Herbert Wolff en Hanneke van den Pol Foto’s Naast foto’s uit het archief van Olympisch Vuur zijn beelden gebruikt van: Achmea High Five Challenge, Amsterdam, ANP Photo, Den Haag, De Vonken van 2028, EYOF Utrecht 2013, MBO Raad, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Ministerie van VWS, NOC*NSF, Rotterdam, Merijn Soeters, Stichting Sport & Zaken en Jurryt van de Vooren Ontwerp en opmaak Marco Reijken studiorvg.nl Lezersservice Arko Sports Media Postbus 393 3430 AJ Nieuwegein T. +31 (0)30 - 707 30 00 F. +31 (0)30 - 60 52 618 E. sport@sportsmedia.nl Nieuwegein Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins gereproduceerd door middel van boekdruk, foto-offset, fotokopie, microfilm of welke andere methode dan ook, zonder de schriftelijke toestemming van de uitgever. ©2013 Arko Sports Media, Lid van het Nederlands Uitgeversverbond ISSN 2211-288X Pagina 2

Pagina 4

Heeft u een gids, i paper of digitale whitepapers? Gebruik Online Touch: onderwijsmagazine naar een digitale publicatie converteren.

Legacy 2028 Lees publicatie 20Home


You need flash player to view this online publication