CENTRE COURT 29 voor welke doelgroep de site bestemd was. Vandaar het initiatief voor een gericht platform, centrecourt.nl, dat tegelijkertijd met het vernieuwde knltb.nl gelanceerd moet worden. Dielessen: “Door deze loskoppeling heb je een toegewijde site met een heel duidelijke identiteit, waar je de content precies zo kan vormgeven dat deze past bij de verenigingen.” Centrecourt.nl vormt op zijn beurt een combinatie met twee andere podia waarop de bond kennis wil delen en wil communiceren met verenigingen. Dat zijn het jaarcongres, dat vorig jaar voor het eerst plaatsvond en waar onder andere de ontmoetingplaats voor verenigingsbestuurders zeer populair was, en de papieren editie van Centre Court. Deze podia moeten een drie-eenheid vormen, bedoeld om de communicatie vanuit de KNLTB en de vragen die leven bij verenigingen goed op elkaar af te stemmen. TIEN THEMA’S De thema’s die op centrecourt.nl aan bod zullen komen, zijn dan ook zorgvuldig gekozen. De keuze is gebaseerd op de jaarlijkse verenigingsmonitor. Daarin hebben verenigingen aangegeven op welke gebieden ze ondersteuning verwachten van de KNLTB. Op basis van deze uitkomsten is de site opgebouwd aan de hand van deze tien thema’s: • accommodaties; • wedstrijdtennis; • beleid; • juridische zaken; • financiële zaken; • marketing en communicatie; • samenwerking met derde partijen; • ledenwerving en -behoud; • vrijwilligers; • tennisleraren. Binnen deze thema’s zijn op hun beurt weer ‘aandachtsgebieden’ aangebracht, subthema’s waarbinnen de belangrijkste issues onderverdeeld worden. Zo is onder ‘financiële zaken’ informatie over subsidie onderscheiden van het aandachtsgebied ‘contributies’. En zijn onder ‘juridische zaken’ modelovereenkomsten en aansprakelijkheid verschillende onderdelen. “De website is bedoeld om verenigingen het wiel niet twee keer te laten uitvinden”, aldus Dielessen. “Daarom zijn er bijvoorbeeld veel standaardcontracten en modellen en informatie te vinden. Elke vereniging beschikt over een clubhuis, iedereen moet nadenken over duurzaamheid, elke club moet een bardienst draaien, iedereen heeft tennisleraren in dienst. Op al deze punten kan de KNLTB uitgebreide ondersteuning bieden, en deze ondersteuning moet online beginnen.” BEST PRACTISES Een belangrijk subonderdeel van elk thema vormen de ‘best practices’, als vorm van user generated content; informatie die de gebruikers zelf delen en waar anderen lering uit kunnen trekken. Dielessen: “Als een vereniging een fantastische manier heeft gevonden om leden te werven, dan willen we heel graag dat ze dat succesverhaal delen op de site. We vragen de verenigingen welk probleem ze hebben opgepakt, hoe ze dat hebben opgelost en wat het resultaat is. We hopen dat we bij elk thema een aantal van deze best practices kunnen plaatsen, zodat verenigingen van elkaar leren en elkaar inspireren. Een goed idee kan natuurlijk op meerdere plaatsen in het land werken. Om deze goede voorbeelden op gang te brengen, willen we contact zoeken met verenigingen waarvan we weten dat ze over succesvolle praktijkvoorbeelden kunnen vertellen.” Via mijnknltb en knltb.nl zullen de verenigingsbestuurders, tennisleraren en andere betrokken verenigingsleden naar centrecourt.nl worden gestuurd. Ook zal de bond daarvoor haar socialemediakanalen inzetten, net als alle andere beschikbare communicatiemiddelen, zoals nieuwsbrieven. Dielessen verwacht dat de doelgroep de weg naar het online platform wel zal kunnen vinden. Lastiger kan het volgens hem zijn om ervoor te zorgen dat mensen met elkaar in discussie gaan. Ook daar is op voorhand op ingespeeld. “Een van de manieren om mensen bij de site betrokken te houden, is door actueel te zijn. Daarom gaan we dagelijks nieuwsartikelen publiceren. We gaan dus concreet de verbinding leggen tussen de actualiteit en de belangen van de verenigingen. Een voorbeeld: als de gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest, kun je op centrecourt.nl lezen hoe je er als tennisvereniging voor zorgt dat jouw belangen goed voor het voetlicht komen bij de verantwoordelijke wethouder of de gemeenteraadsleden.” NIEUWSARTIKELEN VERENIGINGSADVISEURS Een belangrijke functie van de website voor de KNLTB is het verbeteren van de dienstverlening aan de verenigingen door middel van het analyseren van de lezersstatistieken. Dielessen: “Je kunt heel gericht bekijken hoe de website wordt gebruikt. Dit leert ons aan welke informatie de meeste behoefte is, welke vragen er leven. Als blijkt dat een bepaald thema heel goed gelezen wordt, neem bijvoorbeeld ‘juridische zaken’, dan kunnen we de informatie daaromtrent specificeren of uitbreiden. Gebruikers kunnen ook reageren op artikelen. Het is de bedoeling dat onze verenigingsadviseurs, die verantwoordelijk zijn voor het onderhouden van contacten met de verenigingen, hierop inspelen. Als blijkt dat een vereniging er met de beschikbare informatie niet uitkomt, kan een adviseur naar aanleiding van het online contact een bezoek brengen aan de betreffende vereniging, om het probleem face to face te bespreken. Volgens mij kunnen we op deze manier echt het verschil maken op het gebied van serviceverlening aan de verenigingen. DYNAMISCH KENNISPLATFORM Henk Schut, manager verenigingsondersteuning bij de KNLTB kan dat beamen: “Het is met name de interactiviteit van het nieuwe platform die ervoor gaat zorgen dat verenigingen beter bediend worden. Zowel de verenigingsadviseurs als de verenigingen zelf zullen een veel actievere rol gaan spelen. Het platform is een dynamisch kennisplatform, in de oude situatie was sprake van een statisch geheel. Kennis veroudert snel en werd te laat aangepast. Nu blijven we actueel, met name door de inbreng van best practices van de verenigingen zelf en actieve monitoring door de adviseurs op de verschillende kennisgebieden. Dielessen: “Centrecourt.nl biedt de verenigingen dus een hoop relevante informatie en tegelijkertijd leren wij als bond aan welke informatie behoefte is en welke vragen er leven. Het werkt dus twee kanten op.” t “De website is bedoeld om verenigingen het wiel niet twee keer te laten uitvinden” Anders Dielessen Pagina 28

Pagina 30

Scoor meer met een webwinkel in uw verenigingsbladen. Velen gingen u voor en publiceerden onderzoeksrapporten online.

CENTER COURT | nummer 2 2014 Lees publicatie 34Home


You need flash player to view this online publication