5 COLOFON CENTRECOURT EDITIE 2 • 2014 CLUBS • COACHES • COURTS • COMPETITION 62 DE GEZONDE En verder... 16 Nieuw logo KNLTB 24 Doelgericht communiceren 28 Centre Court online 33 Terugblik Open Tennisdagen 36 De megametamorfose van LTC Naaldwijk Partners Centre Court 42 Vakmanschap 44 De evolutie van de tennisbal 66 Onderzoek baanopbrengst 70 Samenwerking KNLTB en FGS SPORTKANTINE ZESTIG PROCENT VAN DE KANTINEBEZOEKERS VINDT DAT HET AANBOD GEZONDER KAN. TIJD VOOR VERANDERING! Centre Court is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond en Arko Sports Media en verschijnt drie keer per jaar. HOOFDREDactie Frans Oosterwijk E-mail: f.oosterwijk@chello.nl Vivian van Niekerk E-mail: v.vanniekerk@knltb.nl EINDREDactie Janneke Westermann KORTE BERICHTEN Nicole Eyssen MET REDACTIONELE BIJDRAGEN VAN Janneke van der Horst, Jan Koning, Marcella Mesker, Micha Peters, Erik Poel, Friso Schotanus, Edward Swier, rolf Thung, Eddy Veerman, Tessa de Wekker FOTOGRAFIE ANP Photo, Dreamstime.com, Henk Koster Fotografie, Shutterstock, The USP Company UITGEVER Michel van Troost E-mail: michel.van.troost@sportsmedia.nl REDactieADRES/LEZERSSERVICE Arko Sports Media Postbus 393 3430 AJ Nieuwegein Tel. 030 707 30 00 Fax. 030 605 26 18 E-mail: info@sportsmedia.nl VORMGEVING EN ONTWERP Wielaard Media, Belfeld OPMAAK Ivo Koschak DRUKWERK PreVision, Eindhoven MARKETING EN SALES Voor meer informatie over partnerships en/of adverteren kunt u contact opnemen met Wendy Coppers. Advertorials vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie en uitgever. E-mail: wendy@wielaard.nl ABONNEMENT Centre Court wordt driemaal per jaar gratis toegezonden aan functionarissen die binnen de KNLTB en zijn districten en verenigingen bestuurlijk actief zijn en aan tennisleraren met een geldige licentie. Andere geïnteresseerden kunnen een jaarabonnement bestellen voor € 19,95. Een los nummer kost € 7,95. De prijzen zijn inclusief 6% btw. Voor abonnees in het buitenland geldt een toeslag van 50%.. Coverfoto: Henk Koster Fotografie ©2014 ARKO SPORTS MEDIA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins gereproduceerd door middel van boekdruk, foto-offset, fotokopie, microfilm of welke andere methode dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Pagina 4

Pagina 6

Heeft u een PDF, emagcreator of online gidsen? Gebruik Online Touch: weekblad online plaatsen.

CENTER COURT | nummer 2 2014 Lees publicatie 34Home


You need flash player to view this online publication