CENTRE COURT 53 VAN TANNIS TOT TENNIS Tennis werd rond 1885 in Nederland geïntroduceerd. In dat jaar werd de eerste Nederlandse tennisvereniging, de Anglo-Dutch Lawn Tennisclub, in Rotterdam opgericht. De club beschikte over slechts drie speelvelden. Tennis kon door iedereen worden gespeeld, zo blijkt uit een opmerking in het blad Nederlandsche Sport uit augustus 1886: “Het is eene uitspanning, die het aangename aan het gezonde paart, en waaraan door dames en heeren, jong en oud, deelgenomen kan worden.” Het aantal tennisclubs groeide in de loop der jaren gestaag: in 1893 waren er acht tennisclubs in Haarlem, een jaar later vier in Leiden, in 1895 negen in Rotterdam en in 1897 drie clubs in de stad Groningen. Van de huidige generatie vrouwen is Kiki Bertens groot geworden dankzij de Eredivisie. OVER HET ONTSTAAN VAN DE EREDIVISIE ALS TOP VAN DE COMPETITIEPIRAMIDE De KNLTB heeft circa 626.000 leden en vormt daarmee, na de KNVB, de tweede sportbond van Nederland. De leden tennissen in diverse competities, met de Eredivisie als top van de piramide. Inmiddels wordt er al bijna 130 jaar tennis gespeeld in Nederland. In de loop der tijd veranderde de sport van elitesport in volksport, van ‘tannis’ in ‘tennis’. | Door Micha Peters| VAN NTLB TOT KNTLB Vanaf februari 1896 verschenen er in diverse sportbladen oproepen voor de oprichting van een landelijke tennisbond. Een maand later schreef B.J. Zuijderhoff in tijdschrift De Athleet: “Op dus Tennis-liefhebbers, niet langer getreuzeld, maar samengewerkt voor een goed doel. Gij moogt niet langer vreemd voor elkaar blijven. Naar stand of rang behoort niet gezien. Wanneer men met elkaar in een bond verkeert, dan verkeert men nog niet met elkaar in dezelfde vereeniging.” Het zou nog even duren, maar op maandag 5 juni 1899 werd in het Poolsche Koffiehuis in de Kalverstraat in Amsterdam, daadwerkelijk de Nederlandsche Lawn Tennis Bond (NLTB) opgericht. Bij het veertigjarig bestaan in 1939 ontving de bond, onder beschermheerschap van Prins Bernhard, het predicaat ‘Koninklijk’. Pagina 52

Pagina 54

Voor PDF-en, online studiegidsen en onderzoeksrapporten zie het Online Touch CMS beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw weekbladen.

CENTER COURT | nummer 2 2014 Lees publicatie 34Home


You need flash player to view this online publication